การแข่งขันกรีฑาโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน

โพสต์14 พ.ย. 2560 00:47โดยSatira Racharin
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่านได้จัดการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 สนับสนุนโดย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สนามกีฬาจังหวัดน่านและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
     
     
     
     
     
     
     

Comments