ข่าวรอบรั้วเขียว-ขาว


ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์21 พ.ย. 2560 23:06โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     


การแข่งขันกรีฑาโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน

โพสต์14 พ.ย. 2560 00:47โดยSatira Racharin

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่านได้จัดการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 สนับสนุนโดย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สนามกีฬาจังหวัดน่านและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
     
     
     
     
     
     
     

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

โพสต์18 ต.ค. 2560 19:01โดยSatira Racharin

ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล


กิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

โพสต์15 ต.ค. 2560 19:37โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ระหว่าวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน


กิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้

โพสต์12 ต.ค. 2560 02:21โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนด  จำนวน 26 คน ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ธ) ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 กันยายน 2560 วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

โพสต์12 ต.ค. 2560 01:55โดยSatira Racharin

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านได้ยืนเคารพธงชาติหน้าเสาธง  เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เพราะธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น "ธงไตรรงค์" สีแดง ขาว น้ำเงิน ดังเช่นปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ธงชาติไทย ในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่คนรุ่นหลังควรศึกษาและเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย" (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม งานวันเกษียณอายุราชการ

โพสต์12 ต.ค. 2560 01:37โดยSatira Racharin

คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีน่านได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของครู 12 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน คือ 
ครูวีรวรรณ  หมวกพิกุล   
ครูบุษบา  เขื่อนแก้ว
ครูอำไพวรรณ  สวนแก้ว  
ครูอุ่นเรือน  มีชำนาญ  
ครูกรุณา  ภักดี
ครูวันนิดา  เมธาพันธุ์
ครูรัญภา  ปิ่นปุณรัตน์
ครูลินดา  อิงคโชติวณิช
ครูวัชรินทร์  สารรัตนะ
ครูชัยวุฒิ  คำเรืองฤทธิ์
ครูวิไลลักษณ์  เหลี่ยมวานิช
ครูสมจิตร  ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
นายเสนอ  เมืองเพชร
ณ บริเวณโรงเรียนสตรีศรีน่าน วันที่ 22 กันยายน 2560


     

 
 
     
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์24 ส.ค. 2560 00:26โดยSatira Racharin

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จัดกิจกรรม เนื่องในวัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์  โดยมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงมากมาย  ณ ใต้อาคารเรียน  โรงเรียนสตรีศรีน่าน
     
      
      
     
     
     
     พิธีเข้าประจำหมู่ ยุวกาชาด

โพสต์23 ส.ค. 2560 23:30โดยSatira Racharin

คณะครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล 
     
     
     
     
     


 

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการ

โพสต์23 ส.ค. 2560 23:03โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2560 23:04 ]

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พลังมวลชนชนชาวไทยภูเขา และองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจกัน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 86 รูป  และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 และผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนสตรีศรีน่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

                                      
                                      
                                      
                                      
1-10 of 107