ข่าวรอบรั้วเขียว-ขาว


ค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16

โพสต์23 ก.พ. 2560 02:29โดยSatira Racharin

นายสมพงษ์  พิมพ์มาศ รองผู้อำนวยการโรงรียนสตรีศรีน่าน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16 ( WE LOVE NATURE CAMP # 16
ระหว่างวันที่ 3-5  กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน
ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี

โพสต์22 ก.พ. 2560 02:54โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 03:11 ]

นายสมาร์ท  แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู บุคลากร ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล  

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด

โพสต์20 ก.พ. 2560 18:45โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 18:48 ]

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเดินทางไปโรงเรียน นันทบุรีวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  พร้อมกับคณะครูผู้ดูแลค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

โพสต์16 ก.พ. 2560 21:03โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 19:06 ]

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเดินตามเส้นทางไปโรงเรียน บ่อสวกวิทยาคาร  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  พร้อมกับคณะครูผู้ดูแล


ศรีน่านปริทัศน์' 59

โพสต์1 ก.พ. 2560 21:01โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2560 02:01 ]

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดงานศรีน่านปริทัศน์' 59 ขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนมีอายุ 92 ปี ในงานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมของนักเรียนเป็นจำนวนมากโดยเริ่มตั้งแต่เวลา  7.00 น. เป็นต้นไป แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โพสต์31 ม.ค. 2560 03:02โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 03:04 ]

นายสมาร์ท  แก้วบัวดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนค้นหาสาขาที่เหมาะสมกับตนเอง โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ TALK SHOW และมีนิทรรศการแนะนำการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และกองส่งเสริมการมีงานทำ  กรมการจัดหางาน  จังหวัดน่าน  ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล แนะแนวโรงเรียนบ้านดอน

โพสต์25 ม.ค. 2560 03:06โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2560 03:10 ]

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ออกแนะแนวนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)วันที่ 25 มกราคม 2560 


งานแนะแนว

โพสต์25 ม.ค. 2560 02:13โดยSatira Racharin

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ออกแนะแนวนักเรียนโรงเรียนอยู่วิทยาในวันที่ 23 มกราคม 60 
แสดงความยินดีกับนักเรียน

โพสต์24 ม.ค. 2560 21:12โดยSatira Racharin

นายสมาร์ท  แก้วบัวดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน พร้อมคณะครูแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ ASMO THAI ประจำปี 2559 Asian Science and Mathematics Olympiad - ASMO หน้าเสาธง วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 8.00 น.


การประชุมประจำเดือนมกราคม

โพสต์24 ม.ค. 2560 19:29โดยSatira Racharin

ภาพการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน1-10 of 57