ข่าวรอบรั้วเขียว-ขาว


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

โพสต์7 ก.ค. 2560 02:54โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่านได้ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วันที่ 1 กรกฏาคม 2560
  
  
  
  
  
  
  
  

สวดมนต์3ภาษา ภาษาไทย บาลีและภาษาอังกฤษ

โพสต์29 มิ.ย. 2560 00:37โดยSatira Racharin

กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ 3 ภาษา หน้าเสาธง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 
  
  
  
  
 

วันต่อต้านยาเสพติด

โพสต์29 มิ.ย. 2560 00:16โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกับสถานนีตำรวจภูธรเมืองน่าน จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  
  
  
  
  

ครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษา

โพสต์28 มิ.ย. 2560 23:59โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2560 00:17 ]

มูลนิธิครอบครับพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการครอบครับพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข็มแข็งใจอาสา ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัร์รัปชัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  
  
  
  
  

กีฬาสี โรงเรียนสตรีศรีน่าน

โพสต์28 มิ.ย. 2560 23:31โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2560 23:39 ]

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีระหว่านักเรียนภายในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นสีต่างๆ 8 สี ทั้งนี้ได้จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาจังหวัด ในวันที่ 16 เดือน มิถุนายน 2560
  
  
  
  
  
  
  

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

โพสต์22 มิ.ย. 2560 04:15โดยSatira Racharin

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  
  
  
  

ผู้อำนวยการ และตัวแทนนักเรียนรับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรจาก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โพสต์31 พ.ค. 2560 23:22โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2560 12:27 ]

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนสตรีศรีน่านซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2560ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

     
     
     
     
     
     
     
     
การประเมินความมุ่งมั่นในการศึกษาโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี

โพสต์30 พ.ค. 2560 21:17โดยSatira Racharin

มหาวิทยาลัยเนชั่นและธนาคารกสิกรไทยทำการประเมินความมุ่งมั่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดน่านที่ส่งรายชื่อเข้าโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 
     
     
      
     

โครงการธนาคารลดขยะ

โพสต์25 พ.ค. 2560 21:16โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 02:10 ]

ครูจรัญ รัตนศิลาและครูชุมพล  พรหมโชติ ยืนประชาสัมพันธ์หน้าโรงอาหารให้นักเรียนที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วงดนำขวดพลาสติกและสิ่งของอื่นๆที่จะกลายเป็นขยะขึ้นบนอาคารเรียน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ออกติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียน

โพสต์25 พ.ค. 2560 20:37โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 20:40 ]

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รองผอ.สพม.37 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการจากสพฐ. นำโดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ออกติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับทราบข้อมูล สภาพปัญหา รวมถึงการหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
     
     
     
     
     
     


1-10 of 87