แสดงบทความ 1 - 5 จาก 47 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • แบบจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีศรีน่านแบบฟอร์มสำหร ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 01:32 โดย Kru Alongkot Suttagarn
 • วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา 1/2561 ดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารสำหรับแต่ละชั้นเรียนห้องเรียนปกติ1.ใบแจ้งการชำระเงินห้องเรียนปกติ-ม.1-ม.52.ใบแจ้งการชำระเงินห้องเรียนปกติ-ม.6/1-6 ...
  ส่ง 24 ก.ย. 2561 23:12 โดย admin webadmin
 • การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 วิธีการชำระเงินผ่านธนาคารดาวน์โหลดแบบฟอร์มห้องเรียนปกติ1.ใบแจ้งการชำระเงิน(ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.5 ยกเว้น 4/2 และ 5/1)2 ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2560 21:55 โดย Atchariya Sarnthoi
 • การชำระค่าบำรุงการศึกษา 1/2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มห้องเรียนปกติ1.ใบแจ้งการชำระเงินห้องเรียนปกติ-ม.1-ม.52.ใบแจ้งการชำระเงินห้องเรียนปกติ-ม.6-1-6-73.ใบแจ้งการชำระเง ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 00:47 โดย Atchariya Sarnthoi
 • สำนักงานเอเอฟเอสเขตน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเอเอฟเอสเขตน่าน  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 57 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถนายน 2560ดาวน์โหลดระเบียบการ    สมัครออนใลน์
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 19:17 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล                                                   
  ส่ง 21 พ.ย. 2560 23:06 โดย Satira Racharin
 • การแข่งขันกรีฑาโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่านได้จัดการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 สนับสนุนโดย ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 00:47 โดย Satira Racharin
 • บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศร ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2560 19:01 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ระหว่าวันที่ 14 - 15 ต ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2560 19:37 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนด  จำนวน 26 คน ณ วัดป่าน ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2560 02:21 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 107 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »