https://sites.google.com/a/srinan.ac.th/srinan1/khawsar/prakas/prakasphlkarsxbwadkhwamrukhwamsamarththangwichakarchanprathmsuksapithi5pikarsuksa2559     https://sites.google.com/a/srinan.ac.th/srinan1/khawsar/prakas/prakasphlkarsxbwadkhwamrukhwamsamarththangwichakarchanprathmsuksapithi6pikarsuksa2559

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • พิธีบำเพ็ญกุศลครบกำหนดสตมวาร คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2560 02:51 โดย Satira Racharin
 • ค่ายพิกุลสานฝัน โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการและทักษะชีวิต “ค่ายพิกุลสานฝัน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศ ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2560 20:30 โดย Satira Racharin
 • สำนักงานคลังจังหวัดน่าน สำนักงานคลังจังหวัดน่าน  ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น . – 14.00 น. ณ ...
  ส่ง 16 ม.ค. 2560 18:59 โดย Satira Racharin
 • โครงการ TARO TO SCHOOL นายสมพงษ์  พิมพ์มาศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้กล่าวเปิดโครงการ  “TARO TO SCHOOL  ค้นหาตัวตนสู่ทางแห่งอนาคต” เพื่อแนะนำให้นักเรียนเลือกสาขาที่เหมาะสมโดยผ่านการทำแบบทดสอบเช ...
  ส่ง 16 ม.ค. 2560 18:56 โดย Satira Racharin
 • สารวันเด็ก ปี 2560 นายสมาร์ท  แก้วบัวดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านได้อ่านสารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบพร้อมคำขวัญว่า เด็กไทย ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2560 01:10 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ  ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ---------------------------------           ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเล ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2560 19:07 โดย Atchariya Sarnthoi
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว     ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 00:57 โดย Atchariya Sarnthoi
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »