แสดงบทความ 1 - 5 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสหวิทยาเขตเมืองงาช้างดำ (สพม 37 จังหวัดน่าน) ประกอบด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2560 00:31 โดย Satira Racharin
 • ลงนามถวายพระพร ผู้บริหาร คณะครู  เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน  ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บด ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2560 02:59 โดย Satira Racharin
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ศึกษาดูงาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน  จังหวัดลำพูน  ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 21 กรกฏาคม 2560               
  ส่ง 27 ก.ค. 2560 02:42 โดย Satira Racharin
 • โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มาศึกษาดูงาน  โรงเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 20 กรกฏาคม 2560
  ส่ง 27 ก.ค. 2560 02:43 โดย Satira Racharin
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ได้มาศึกษาดูงาน  ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  ส่ง 27 ก.ค. 2560 02:13 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 96 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »