• ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องหยุดการเรียนการสอน 17 ส.ค.2559 ด้วยสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวดน่าน ยังอยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวังและมีการท่วมขังเป็นบางพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง และในบริเวณโรงเรียนสตรีศรีน ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 20:47 โดย Atchariya Sarnthoi
 • ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องหยุดการเรียนการสอน 15-16 ส.ค.59             ด้วยสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวดน่าน มีปริมาณสูงขึ้นและฝนตกต่อเนื่องมาโดยตลอดสถานการณ์ดังกล่าวทำให้น้ำท่วมในบางเขตพื้นที่ของจังหวัดน่าน  และยังมีน ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 00:27 โดย Atchariya Sarnthoi
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนสตรีศรีน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตร ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2559 02:35 โดย supakin sittiyos
 • นิทรรศการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน  โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน โดยมีนายศิริพันธ์  ขว ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2559 02:27 โดย supakin sittiyos
 • ^^
  ส่ง 8 ก.ย. 2559 02:25 โดย supakin sittiyos
 • กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้าของโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 02:34 โดย supakin sittiyos
 • โครงการศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  การขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวและบุคลากรแนะแนว เรื่อง "การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติ  ครม." โดยมีนายมงคล  หมวกพิกุล รอง ผอ.สพม.เขต๓๗ ชำนาญการพิเศษ เป ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 02:34 โดย supakin sittiyos
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารนักศึกษาวิชาทหาร


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »