• ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องหยุดการเรียนการสอน 17 ส.ค.2559 ด้วยสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวดน่าน ยังอยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวังและมีการท่วมขังเป็นบางพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง และในบริเวณโรงเรียนสตรีศรีน ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 20:47 โดย Atchariya Sarnthoi
 • ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องหยุดการเรียนการสอน 15-16 ส.ค.59             ด้วยสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวดน่าน มีปริมาณสูงขึ้นและฝนตกต่อเนื่องมาโดยตลอดสถานการณ์ดังกล่าวทำให้น้ำท่วมในบางเขตพื้นที่ของจังหวัดน่าน  และยังมีน ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2559 00:27 โดย Atchariya Sarnthoi
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับรางวัลคุณภาพ OBECQA ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม      ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลายผู้อำนวยการสำน ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2559 01:14 โดย supakin sittiyos
 • กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้าของโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 02:34 โดย supakin sittiyos
 • โครงการศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  การขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวและบุคลากรแนะแนว เรื่อง "การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติ  ครม." โดยมีนายมงคล  หมวกพิกุล รอง ผอ.สพม.เขต๓๗ ชำนาญการพิเศษ เป ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 02:34 โดย supakin sittiyos
 • การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๗ (แพร่-น่าน) คณะนิเทศนำโดย นายมงคล  หมวกพิกุล รอง ผอ.สพม.เขต๓๗ ชำนาญการพ ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 02:10 โดย supakin sittiyos
 • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา   โรงเรียนสตรีศรีน่านได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับชุมชนและเทศบาลเมืองน่าน ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 23:44 โดย supakin sittiyos
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »