https://sites.google.com/a/srinan.ac.th/srinan1/khawsar/prakas/prakaskarrabsmakhrnakreiynhxngreiynphiseswithyasastrkhnitsastrthekhnoloyilaeasingwaedlxmlaeahxngreiynphisesxunradabchanmathymsuksapithi1laeamathymsuksapithi4pracapikarsuksa2560https://sites.google.com/a/srinan.ac.th/srinan1/khawsar/prakas/prakaskarrabsmakhrnakreiynpheuxkheasuksatxniradabchanmathymsuksapithi1laearadabchanmathymsuksapithi4rongreiynstrisrinanpracapikarsuksa2560
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16 นายสมพงษ์  พิมพ์มาศ รองผู้อำนวยการโรงรียนสตรีศรีน่าน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16 ( WE LOVE NATURE CAMP # 16 ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 02:29 โดย Satira Racharin
 • ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นายสมาร์ท  แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู บุคลากร ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 03:11 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเดินทางไปโรงเรียน นันทบ ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 18:48 โดย Satira Racharin
 • ค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเดินตามเส้นทางไปโรงเรียน ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 19:06 โดย Satira Racharin
 • ศรีน่านปริทัศน์' 59 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดงานศรีน่านปริทัศน์' 59 ขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนมีอายุ 92 ป ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2560 02:01 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ  ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ---------------------------------           ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเล ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2560 19:07 โดย Atchariya Sarnthoi
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว     ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 00:57 โดย Atchariya Sarnthoi
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »