ข่าว ประชาสัมพันธ์ :: 
 การสอบแข่งคณิตศาสตร์ประเทศไทย
 
Thailand Mathematics Contest (TMC) ครั้งที่ 7 รอบ Preliminary National Examination (Pre-NE)  
ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.00น.
ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ดูรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
 กิจกรรม"คณิตคิดสนุก" 
 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และอาเซียน ปีการศึกษา 2561  ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่