https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/banner06.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/banner08.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/banner10.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/LOGO%20true.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/tepe.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/moe.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/ebook.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/obec.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/dlobecbanner.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/bobec%20%281%29.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/dmc.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/tvkroo.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/B_asean_MOE.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nrstdaffair/home/sss.jpg?attredirects=0

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
hits counter
นายชโยดม  พลายสาร  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ประวัติการทำงาน 
ปี พ.ศ.2545 วันที่ 4 พ.ย.สอบบรรจุโรงเรียนอนุบาลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ปี พ.ศ.2549 ย้ายมาโรงเรียนยาบหัวนาวิทยา อ.เวียงสา จ.น่าน
ปี พ.ศ.2552 ย้ายมาโรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ถึงปัจจุบัน

ครูผู้สอน
นายชโยดม  พลายสาร