รอบรั้วศรีน้ำคำศึกษา(งานประชาสัมพันธ์)

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมผู้บริหาร

  • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบท่านผู้อำนวยการสมบัติ เจือบุญ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบที่จัดขึ้นที่ที่ว ...
    ส่ง 5 เม.ย. 2563 08:48 โดย โรงเรียน ศรีน้ำคำศึกษา
  • ประชุมมอบแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) 3 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประชุมมอบแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)ให้กับคณะครูโรงเรียนม ...
    ส่ง 5 เม.ย. 2563 03:52 โดย โรงเรียน ศรีน้ำคำศึกษา
  • ศึกษาดูงานสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 2662 ท่านผู้อำนวยการสมบัติ เจือบุญ เป็นตัวแทนของผู้บริหารประจำสหวิทยาเขต 1 เข้าร่วมกับคณะบุคลากรของ สพม.29 ด ...
    ส่ง 27 พ.ย. 2562 23:59 โดย โรงเรียน ศรีน้ำคำศึกษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานวิชาการ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่งานวิชาการ


http://web.uprightschool.net/
http://www.uprightcode.xyz/