Úvod

Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách zejména technického zaměření, ale i ke studiu univerzitních oborů.
Obor je zaměřen na výpočetní techniku a přírodovědné vzdělávání (více informací na stránce Přírodovědné vzdělávání).
Součástí studia je výuka dvou cizích jazyků (více informací na stránce Jazykové vzdělání).
Svou prostorovou představivost rozvíjí v průmyslovém výtvarnictví a deskriptivní geometrii.