Co je nového?

Školní kolo soutěže kreslení v CAD systémech - školní rok 2018/2019 - 27.1.2020
              
            Kategorie 2D
1. místo: Babača Čeněk S2
2. místo: Kalivoda Jakub S3
3. místo: Chytil Filip S3             Kategorie 3D
1. místo
Derka David 
S4
2. místo: Chytil Filip 
S3                  
3. místo: Peluha Jaroslav S3

Výhercům upřímně gratulujeme a přejeme hodně štěstí v Autodesk Academia Design a v regionální soutěži Olomouckého kraje.
Vyrob JOJO

Dne 28.10. 2020 převzalo družstvo naší školy ve složení Jan Suchánek (S3), Tomáš Kostura (S3) a Čeněk Babača (S2) cenu za druhé místo v celorepublikové soutěži Prametheus – vyrob JOJO.

Soutěž pořádala firma Dormer Pramet s.r.o. Šumperk ve svém programu podpory škol se strojírenským zaměřením. Náš výrobek a příslušná dokumentace uspěla v silné konkurenci ostatních středních škol a učilišť. Poděkování za vzornou reprezentaci patří jak našemu družstvu, tak i učitelům, kteří se na soutěži podíleli.Výsledky 25. ročníku Autodesk Academia Design - 29. - 30. 3. 2019
V kategorii 2D obsadil:
             4. místo  Jakub Kalivoda S2        
V kategorii 3D obsadil:
                17. místo  Otakar Stejskal S3
V kategorii 3D tisk obsadil:
              1. místo David Derka S3
V učitelské kategorii 3D obsadila:
                3. místo  Ing. Ivana Horáková
V kategorii - celkové pořadí škol:
              bez umístění12. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech - 27.3.2019

V kategorii 2D obsadili:
              1. místo  Jakub Kalivoda S2
                3. místo Otakar Stejskal S3        

V kategorii 3D obsadili:
                4. místo David Derka S3 
                7. místo Tomáš Kubica S3
             
              V učitelské kategorii 3D obsadila:
                3. místo  Ing. Ivana Horáková

V celkovém pořadí škol obsadili:
                2. místo 
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Výsledky 18. ročníku soutěže v počítačovém modelování a kreslení - Hradec Králové 21.3.2019

Kategorie 2D - 18 soutěžících
        Jakub Kalivoda S2 - 8. místo 
        Otakar Stejskal S3 - 9. místo 
        Celkové pořadí škol - 3. místo

Kategorie 3D - 50 soutěžících
        Adam Tellinger S4 - 4. místo
        David Derka S3 - 3. místo
        Celkové pořadí škol - 2. místo

Celkem se zúčastnilo 22 škol.

Školní kolo soutěže kreslení v CAD systémech - školní rok 2018/2019
              Kategorie 2D - 7. 1. 2019
1. místo: Kalivoda Jakub S2                  
2. místo: Tellinger Adam S4
3. místo: Otakar Stejskal S3
    
             Kategorie 3D - 8. 1. 2019
1. místo: 
Tellinger Adam S4

2. místo: Derka David 
S3                  
3. místo: Odstrčil Jan S3

Výhercům upřímně gratulujeme a přejeme hodně štěstí v Autodesk Academia Design a v regionální soutěži Olomouckého kraje.Udělejte si u nás celosvětově platný certifikát Autodesk Certificate of Completion !!!

Certifikát "Autodesk Certificate of Completion" je dokladem nejen znalosti příslušné softwarové aplikace, ale také permanentního celoživotního vzdělávání, které se v příslušném oboru neobejde bez znalosti inovativních digital prototyping technologií. Výhodou je tedy prokázaná znalost posledních verzí softwaru. Certifikát získaný na středních a vysokých školách má další výhody a přidanou hodnotu:

1) Prokazuje systematickou dlouhodobou práci se softwarem na projektech zpracovávaných v rámci projektů ve škole.

2) Personální oddělení komerčních firem předpokládají, zejména v technicky zaměřených oborech, znalost 3D designu, modelování, simulace a verifikace včetně vizualizace. Firmy jsou ochotny investovat převážně do dalšího zvyšování kompetencí pracovníků, nikoliv však do jejich základních požadovaných znalostí a dovedností.

3) Držitel certifikátu má větší šanci na získání adekvátní pozice také proto, že většina projektových týmů pracuje v mezinárodním prostředí a pro zahraniční klientelu, kde prokázání certifikace a dalšího vzdělávání včetně práce na konkrétních projektech zvyšuje šanci na úspěch.

4) Pravost certifikátu a jeho držení lze prokázat registrací v celosvětové databázi, kterou firma udržuje.

5) Po získání certifikátu, po registraci projektu a publikování jeho výstupů na portálech si jeho držitelé i projektový tým zvyšují šanci na získání zakázek, což je v době masové globální kolaborace a kooperace zásadní výhoda.

6) V současné době jak známo MŠMT preferuje technické obory. Tato podpora není pouze deklarativní. Po celém území ČR a samozřejmě i v EU reálně vzniká řada nových pracovišť, která se budou zabývat aplikovaným výzkumem ve spolupráci s vysokými školami, vědeckovýzkumnými organizacemi a komerčními firmami. Takto vznikají orientované partnerské sítě a clustery.

Pracoviště jsou v současné době vybavovány špičkovými technologiemi včetně CAx technologií ve všech možných nejen technických oborech. V těchto centrech se předpokládá nástup mladé technické generace na pozice, kde samozřejmě najdou uplatnění jen absolventi s patřičnou úrovní znalostí, dovedností a kompetencí. Celosvětově platný certifikát je vždy výhodou.

7) Získání certifikátu je prvním stupínkem k vlastnímu uplatnění na trhu práce. Je nutné jej uvádět do CV, včetně referencí práce na projektech.

8) Některé vysoké školy studentům, kteří vlastní certifikát firmy Autodesk, udělují zápočet z výuky AutoCAD nebo Inventor, aniž by výuku navštěvovali.

9) Studenti mohou svůj zpracovaný projekt umístit na Facebook a zařadit se tak do soutěže o 3d myšku.


Více informací na http://autodesk.c-agency.cz/certifikace-studentuVýsledky 24. ročníku Autodesk Academia Design - 6. - 7. 4. 2018
V kategorii 2D obsadil:
             5. místo  Roman Potrok S4        
V kategorii 3D obsadil:
                4. místo  Jiří Sloboda S4
V kategorii 3D tisk obsadil:
              1. místo Jakub Pavlík S4
V učitelské kategorii 3D obsadila:
                6. místo  Ing. Ivana Horáková
V kategorii - celkové pořadí škol:
              2. místo
    
11. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech - 23.3.2018

V kategorii 2D obsadili:
              2. místo  Roman Potrok S4
                5. místo Lukáš Szekeres S3        

V kategorii 3D obsadili:
                3. místo Lukáš Havran S3 
                4. místo Jiří Sloboda S4
             
              V učitelské kategorii 3D obsadila:
                2. místo  Ing. Ivana Horáková

V celkovém pořadí škol obsadili:
                2. místo 
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Školní kolo soutěže kreslení v CAD systémech - školní rok 2017/2018
              Kategorie 2D - 18. 12. 2017
1. místo: Roman Potrok S4                  
2. místo: Lukáš Szekeres S3
3. místo: Otakar Stejskal S2
    
             Kategorie 3D - 18. 12. 2017
1. místo: 
Roman Potrok S4

2. místo: Jiří Sloboda
 
 S4                  
3. místo: Lukáš Havran S3

Výhercům upřímně gratulujeme a přejeme hodně štěstí v Autodesk Academia Design a v regionální soutěži Olomouckého kraje .


Výsledky 23. ročníku Autodesk Academia Design - 24. - 25. 3. 2017
V kategorii 2D obsadil:
             12. místo  Roman Potrok S3        
V kategorii 3D obsadil:
                14. - 15. místo  Petr Měrka S4
V učitelské kategorii 3D obsadila:
                12. místo  Ing. Ivana Horáková


10. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech - 17.3.2017

V kategorii 2D obsadili:
              2. místo  Roman Potrok S3
                10. místo Vojtěch Lehnert S2        

V kategorii 3D obsadili:
                1. místo Měrka Petr S4 
                9. místo Jiří Sloboda S3
             
              V učitelské kategorii 3D obsadila:
                2. místo  Ing. Ivana Horáková

V celkovém pořadí škol obsadili:
                2. místo 
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Školní kolo soutěže kreslení v CAD systémech - školní rok 2016/2017
              Kategorie 2D - 13. 1. 2017
1. místo: Roman Potrok S3                  
2. místo: Vojtěch Lehnert S2
3. místo: Vojtěch Pivoň S3
    
             Kategorie 3D - 9. 1. 2017
1. místo: Petr Měrka S4
2. místo: Jiří 
Sloboda 
 S3                  
3. místo: Vít Divila S3

Výhercům upřímně gratulujeme a přejeme hodně štěstí v Autodesk Academia Design a v regionální soutěži Olomouckého kraje .

Udělejte si u nás celosvětově platný certifikát Autodesk Certificate of Completion !!!

Certifikát "Autodesk Certificate of Completion" je dokladem nejen znalosti příslušné softwarové aplikace, ale také permanentního celoživotního vzdělávání, které se v příslušném oboru neobejde bez znalosti inovativních digital prototyping technologií. Výhodou je tedy prokázaná znalost posledních verzí softwaru. Certifikát získaný na středních a vysokých školách má další výhody a přidanou hodnotu:

1) Prokazuje systematickou dlouhodobou práci se softwarem na projektech zpracovávaných v rámci projektů ve škole.

2) Personální oddělení komerčních firem předpokládají, zejména v technicky zaměřených oborech, znalost 3D designu, modelování, simulace a verifikace včetně vizualizace. Firmy jsou ochotny investovat převážně do dalšího zvyšování kompetencí pracovníků, nikoliv však do jejich základních požadovaných znalostí a dovedností.

3) Držitel certifikátu má větší šanci na získání adekvátní pozice také proto, že většina projektových týmů pracuje v mezinárodním prostředí a pro zahraniční klientelu, kde prokázání certifikace a dalšího vzdělávání včetně práce na konkrétních projektech zvyšuje šanci na úspěch.

4) Pravost certifikátu a jeho držení lze prokázat registrací v celosvětové databázi, kterou firma udržuje.

5) Po získání certifikátu, po registraci projektu a publikování jeho výstupů na portálech si jeho držitelé i projektový tým zvyšují šanci na získání zakázek, což je v době masové globální kolaborace a kooperace zásadní výhoda.

6) V současné době jak známo MŠMT preferuje technické obory. Tato podpora není pouze deklarativní. Po celém území ČR a samozřejmě i v EU reálně vzniká řada nových pracovišť, která se budou zabývat aplikovaným výzkumem ve spolupráci s vysokými školami, vědeckovýzkumnými organizacemi a komerčními firmami. Takto vznikají orientované partnerské sítě a clustery.

Pracoviště jsou v současné době vybavovány špičkovými technologiemi včetně CAx technologií ve všech možných nejen technických oborech. V těchto centrech se předpokládá nástup mladé technické generace na pozice, kde samozřejmě najdou uplatnění jen absolventi s patřičnou úrovní znalostí, dovedností a kompetencí. Celosvětově platný certifikát je vždy výhodou.

7) Získání certifikátu je prvním stupínkem k vlastnímu uplatnění na trhu práce. Je nutné jej uvádět do CV, včetně referencí práce na projektech.

8) Některé vysoké školy studentům, kteří vlastní certifikát firmy Autodesk, udělují zápočet z výuky AutoCAD nebo Inventor, aniž by výuku navštěvovali.

9) Studenti mohou svůj zpracovaný projekt umístit na Facebook a zařadit se tak do soutěže o 3d myšku.


Více informací na http://autodesk.c-agency.cz/certifikace-studentu

Výsledky 22. ročníku Autodesk Academia Design - 20. - 21. 3. 2016
V kategorii 2D obsadil:
             11. místo  Petr Měrka S3        
V kategorii 3D obsadil:
                5. místo  Tomáš Novák S4
V učitelské kategorii 3D obsadila:
                8. místo  Ing. Ivana Horáková


9. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech - 18.2.2016

V kategorii 2D obsadili:
              1. místo Kašpárek Jan S3
                4. místo Měrka Petr S3        

V kategorii 3D obsadili:
                3. místo Novák Tomáš S4 
                7. místo Juroszek Jan S4
             
              V učitelské kategorii 3D obsadila:
                4. místo  Ing. Ivana Horáková

V celkovém pořadí škol obsadili:
                2. místo - se stejným počtem bodů jako škola na první pozici 
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mladý programátor - 2016
V letošním ročníku se naši kluci bohužel neumístili.