Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi.

Na těchto stránkách naleznete nejen všeobecné informace o těchto předmětech pro všechny naše obory (Elektrotechnika, Strojírenství, Technické lyceum) ale také zajímavosti, aktuality, soutěže a materiály ke studiu.

Nároky jednotlivých oborů na přírodovědné vzdělávání a jeho součásti jsou rozdílné. Z toho důvodu jsme vypracovali varianty přírodovědného vzdělání. Základní úroveň je dána rámcovým vzdělávacím programem a projde jí každý student naší školy. Může si ale zvolí variantu s vyššími nároky na příslušné vzdělávání. Ta mu umožní lépe se připravit nejen na maturitní zkoušku, ale také ke studiu na vysoké škole.

Do výuky přírodovědných předmětů také u nás pronikla výpočetní technika. Díky projektům, do kterých se zapojili učitelé naší školy, jsme získaly počítačovou učebnu vybavenou notebooky pro každého studenta. Předměty vyučujeme tedy nejen klasicky, ale také formou prezentační a interaktivní s pomocí dataprojektoru a interaktivní tabule.

Vyučující naší školy pracují na různých projektech. Jedním z nejúspěšnějších byl projekt "Matematika s radostí". Cílem projektu bylo vytvořit interaktivní materiály pro procvičování schopností a dovedností našich žáků. Všechny dosud vytvořené materiály najdete na webu: msr.vsb.cz

V současné době se naše škola stala centrem kolegiální podpory a sídlem kabinetu matematické gramotnosti v rámci projektu Olomouckého kraje IKAP.
Abyste mohli přidat gadgety, které vidíte pouze vy, musíte se přihlásit.