Úvod

Během studia si žáci naší školy osvojí dva cizí jazyky.

Prvním cizím jazykem ve všech studijních oborech je jazyk anglický, který je vyučován čtyři roky tři hodiny týdně. Ve 4. ročníku mají žáci možnost zvolit si konverzaci v anglickém jazyce. V anglickém jazyce dosáhnou žáci úrovně B1 podle  Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále SERR pro jazyky) - http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky.

Druhý cizí jazyk si žáci naší školy mohou vybrat. Rozhodují se mezi německým a ruským jazykem. Ve studijních oborech Elektrotechnika se zaměřením na automatizační techniku, Elektrotechnika se zaměřením na techniku počítačů a Strojírenství je druhý cizí jazyk vyučován v 1. a 2. ročníku dvě hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku se žáci mohou rozhodnout, zda chtějí ve studiu druhého jazyka pokračovat. Ve studijním oboru Technické lyceum je druhý cizí jazyk vyučován čtyři roky tři hodiny týdně. Ve druhém cizím jazyce dosáhnou žáci oboru Technické lyceum úrovně B1 podle SERR pro jazyky. Žáci oborů Elektrotechnika a Strojírenství dosáhnou po dvou letech studia úrovně A2 podle SERR pro jazyky, po čtyřech letech studia úrovně B1 podle SERR pro jazyky.

Abyste mohli přidat gadgety, které vidíte pouze vy, musíte se přihlásit.