Výročí 125let školy

2014 Setkání s hosty z Krajského úřadu Olomouckého kraje, zástupci města Přerova, školské rady, 
firem a řediteli škol.
2104 Setkání současných a bývalých zaměstnanců školy.