Učebny oboru elektrotechnika

Laboratoře elektrotechnických měření

 

Laboratoř automatizační techniky


Laboratoř číslicové techniky


Laboratoř mikroprocesorové techniky

 

Dílny elektro