2016-2017‎ > ‎

Magistrát města Přerova

Vzdělávací přednáška s pracovnicemi OSPOD pro 1. ročníky

OSPOD = Orgán sociálně - právní ochrany dětí