2016-2017‎ > ‎

Důležité akce školy

Na SPŠ Přerov se pravidelně konají dny otevřených dveří pro širokou veřejnost 
a také různé programy s prezentací jednotlivých oborů pro základní školy.
Ve spolupráci se SVČ Atlas a Bios jsou nabízeny žákům základních škol zájmové kroužky na SPŠ Přerov.
SPŠ Přerov se každoročně účastní přehlídek středních škol v Olomouci, 
v Prostějově nebo v Hranicích.