2015-2016‎ > ‎

Maturita na škole

Studenti 4. ročníků SPŠ Přerov mají každoročně maturitní ples a před maturitou poslední zvonění.
Na závěr svého studia vykonávají zkoušku dospělosti - profilovou a státní maturitu na SPŠ Přerov.
Součástí profilové části maturitní zkoušky je obhajoba maturitní  práce (pro obor technické lyceum) nebo praktická zkouška z odborných předmětů (pro obor strojírenství a elektrotechnika).
Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům SPŠ Přerov se koná v Pamětní síni Augustina Mervarta a Josefa Bajáka na zámku v Přerově.

Odkazy na stránky:
  • Maturitní ples
  • Maturitní vysvědčení
  • Maturitní zkoušky
  • Obhajoby prací
  • Poslední zvonění
  • Praktické zkoušky