2015-2016‎ > ‎

Informační schůzky

UTB Zlín Fakulta aplikované informatiky


VUT Brno


UTB Zlín


Mendelova univerzita Agronomická fakulta


UP Olomouc Fakulta tělesné kultury


Univerzity obrany Fakulta vojenských technologií


Linqua - informace o pomaturitním jazykovém studiu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně