2014-2015‎ > ‎

Maturita na škole

Studenti 4. ročníků SPŠ Přerov mají každoročně maturitní ples a před maturitou poslední zvonění.
Na závěr svého studia vykonávají zkoušku dospělosti - profilovou a státní maturitu 
na SPŠ Přerov.
Součástí profilové části maturitní zkoušky je obhajoba maturitní  práce 
(pro obor technické lyceum) nebo praktická zkouška z odborných předmětů 
(pro obor strojírenství a elektrotechnika).
Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům SPŠ Přerov se koná v Pamětní síni Augustina Mervarta a Josefa Bajáka na zámku v Přerově.