Vybrané kurzy jsou součástí školního vzdělávacího programu a ostatní vzdělávací kurzy jsou nabízeny všem studentům všech oborů pomocí rozšiřujících kroužků.

Kurzy jsou nabízeny i široké veřejnosti.  

Kurzy zařazené do výuky:

Kurzy pro další vzdělávání a vzdělávání veřejnosti:

  • NDG Linux Essentials
  • Get connect
Více informací o jednotlivých kurzech nalezneta na www.netspace.com.