"Otvíráme dveře do světa počítačových sítí, PC hardwaru a softwaru." 

Střední průmyslová škola Přerov je zapojena do vzdělávacích aktivit firmy Cisco Systems.

Cisco Networking Academy


Networking Academy program otevírá možnost a cestu k úspěšné kariéře, příležitost pro ekonomický růst a rozvoj informační společnosti.  Program poskytuje odborné znalosti a praktické dovednosti v oblasti informačních technologií ve více než 165 zemích světa. (více o programu)

Studenti programu Networking Academy mají možnost zapojit se do efektivního a inovativního studijního procesu, který je podpořen online výukovými materiály a kvízy vysoké kvality, neustálým vzděláváním lektorů, praktickými cvičeními a interakcí mezi lektorem a studentem i mezi studenty samotnými.

Díky nikdy nekončící poptávce po odbornících z oblasti IT a rostoucím požadavkům na jejich schopnosti mají studenti možnost snít o pozicích, které si dosud neuměli ani představit - jde o důležité pozice ve všech možných odvětvích, lékařstvím a finančnictvím počínaje, zábavním a leteckým průmyslem konče.

Během kurzů Cisco Networking Academy programu jsou absolventům předány veškeré nutné informace, potřebné k získání celosvětově uznávané certifikace CompTIA A+, CCENT a CCNA.