• การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นม.1 และ ชั้นม.4 ปีการศึกษา2563 ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา2563 ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2563 22:26 โดย phichitpittayakom school
 • ปฏิทินการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2563 ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2563โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
  ส่ง 20 ม.ค. 2563 22:04 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »




 • เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562     ตามที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาค ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2562 01:44 โดย phichitpittayakom school
 • เผยแพร่รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561     ตามที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2562 01:04 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (Stick) ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท ม.ปลาย ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 19:54 โดย phichitpittayakom school
 • เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประเภทครู ประจำปี พ.ศ. 2558 นางรัชนี  โสดถานา รับรางวัล “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประเภทครู ประจำปี พ.ศ. 2558”กับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ (รัฐมนตรีว ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2559 20:50 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย ปีการศึกษา 2560 ระเบียบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมว่าด้วย “แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย” ปีการศึกษา 2560.......................................................ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ => คลิกไฟล์
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 21:26 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »