https://north69.sillapa.net/sm-pck41/

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต41(กำแพงเพชร , พิจิตร) คลิกที่นี่...

 • ประกาศตารางเรียนตารางสอน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปี2562 เรื่อง ประกาศตารางเรียนตารางสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562..............................ตารางเรียนตารางสอน ระดับชั้น ม.1 คลิกที่นี่ตารางเร ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2562 01:18 โดย phichitpittayakom school
 • ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ห้อง 1 - 8 และ กำหนดสีประจำห้องเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง 1 - 8และ กำหนดสีประจำห้องเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562...........................................................ดาวน ...
  ส่ง 20 เม.ย. 2562 04:34 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี2562 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวช ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2562 23:25 โดย phichitpittayakom school
 • การแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ปี2562 - พิมพ์เกียรติบัตร ด้วยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของโรงเรียนและส่งเสร ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2562 00:54 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • การให้สิทธิ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ พ.ศ.2562 ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง การให้สิทธิ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ พ.ศ.2562....................................................ด้วยโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มีความประสงค์ให ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2562 06:40 โดย phichitpittayakom school
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)....................................................โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มีความประสงค ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2561 20:31 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561     ตามที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาค ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2561 22:34 โดย phichitpittayakom school
 • เผยแพร่รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เผยแพร่รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560     ตามที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพ ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2561 07:11 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (Stick) ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท ม.ปลาย ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 19:54 โดย phichitpittayakom school
 • เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประเภทครู ประจำปี พ.ศ. 2558 นางรัชนี  โสดถานา รับรางวัล “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประเภทครู ประจำปี พ.ศ. 2558”กับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ (รัฐมนตรีว ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2559 20:50 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย ปีการศึกษา 2560 ระเบียบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมว่าด้วย “แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย” ปีการศึกษา 2560.......................................................ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ => คลิกไฟล์
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 21:26 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »