• ตารางเรียนตารางสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561............................ ตารางเรียนตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2561 22:07 โดย phichitpittayakom school
 • ตารางเรียนตารางสอนห้องเรียนพิเศษฯ ระหว่างวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561 ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง ตารางเรียนตารางสอนห้องเรียนพิเศษฯ ระหว่างวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561............................ตารางเรียนตารางสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2561 00:42 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • การแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ปี2561 - พิมพ์เกียรติบัตร ด้วยในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของโรงเรียนและส่งเสร ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2561 01:33 โดย phichitpittayakom school
 • ประชุมอบรมทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคล ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2561 21:40 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561     ตามที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาค ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2561 22:34 โดย phichitpittayakom school
 • เผยแพร่รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เผยแพร่รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560     ตามที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพ ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2561 07:11 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (Stick) ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท ม.ปลาย ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 19:54 โดย phichitpittayakom school
 • เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประเภทครู ประจำปี พ.ศ. 2558 นางรัชนี  โสดถานา รับรางวัล “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประเภทครู ประจำปี พ.ศ. 2558”กับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ (รัฐมนตรีว ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2559 20:50 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย ปีการศึกษา 2560 ระเบียบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมว่าด้วย “แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย” ปีการศึกษา 2560.......................................................ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ => คลิกไฟล์
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 21:26 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »