• กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี "เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แปรอักษร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สนามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 19:43 โดย phichitpittayakom school
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ชั้น1 วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จัดหวัดพิจิตร
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 19:51 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 2 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • การแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ปี2560 - พิมพ์เกียรติบัตร ด้วยในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของโรงเรียนและส่งเสริมให ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 02:58 โดย phichitpittayakom school
 • พิธีมอบวิหารบุษบก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 และพิธีมอบวิหารบุษบกหลวงพ ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2560 21:54 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนและหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานชนิด LED ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนและหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานชนิด LED    ........................................................โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชน ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 06:36 โดย phichitpittayakom school
 • ประกวดราคาซื้อติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ........................................................โรงเรียนพ ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2560 22:51 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2560 ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 22:17 โดย phichitpittayakom school
 • ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปี2560 ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2560 18:21 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (Stick) ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท ม.ปลาย ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 19:54 โดย phichitpittayakom school
 • เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประเภทครู ประจำปี พ.ศ. 2558 นางรัชนี  โสดถานา รับรางวัล “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประเภทครู ประจำปี พ.ศ. 2558”กับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ (รัฐมนตรีว ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2559 20:50 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย ปีการศึกษา 2560 ระเบียบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมว่าด้วย “แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย” ปีการศึกษา 2560.......................................................ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ => คลิกไฟล์
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 21:26 โดย phichitpittayakom school
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »