Výstavy

Názov výstavy Miesto konania  Dátum Trieda Posudzovateľ Výsledok
Špeciálna klubová výstava Lužianky/Sk 9.3.2013 otvorená Košťálová Alena/CZ Výborná