Výstavy - Shows

Názov výstavy                         Miesto  konania  Dátum       Trieda  Posudzovateľ    Výsledok                                   
Celoštátna výstava psov
 Lučenec/SK 14.9.2013Dorast
 Javorčík Vladimír/SK
VN1
Národná výstava psov
 Lučenec/SK 15.9.2013Dorast
Havelka Tibor/SK
VN1, BIS PUPPY 3
Klubová výstava
 Poprad/SK12.10.2013
Dorast
Voklártiková Linda/SK
VN1, BIS PUPPY 2
MVP DUO CACIB
Nitra/SK
30.11.2013
Junior
Jílková Zdenka/CZ
V3
MVP DUO CACIB
Nitra/SK
1.12.2013
Junior
Jančík Leoš/CZ
V2
Špeciálna klubová výstava
Urmince/SK
16.3.2014
Junior
Dr. Guniš Miroslav/Sk
V2