หน้าหลัก


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระบาทในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

เรื่องแจ้ง

 ปรับแก้ไขแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนังสือแจ้ง สพท.) >>> คลิก   
 แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 2560 >>> คลิก  
 บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 >>> คลิก
 มาตรฐาน DLTV & DLIT >>> คลิก  
 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สพฐ. >>> คลิก  
 คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2559 >>> คลิก   
 คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี พ.ศ. 2559 >>> คลิก  
 สไลด์ DL-Thailand 2559 >>> คลิก  

แจ้งข่าว-เล่าเรื่อง ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(อ่านรายละเอียดโปรดคลิกที่หัวเรื่อง)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 • ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล 60 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2560  >>> คลิกData Management Center : DMC > SET   http://portal.bopp-obec.info/obec60EMIS > EFA  http://data.bopp-obec.infoB-OBEC   http://bobec.bopp-obec.infoM-OBEC    http://cct.thaieduforall.orgSchoolMIS > GPA   http://schoolmis.obec.expert Secondary Grading System : SGS > GPA    http://sgs.bopp-obec.infoCCT   http://cct.thaieduforall.org
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 02:07 โดย dlit spm9
 • แนะนำเครื่องมือ-แหล่งทรัพยากร     ว็บไซต์ Read Write Think เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจ มีเครื่องมือ และทรัพยากร เพื่อการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เครื่องมือนี้ใช้สร้างการ์ตูน และแบ่งปันได้ทันที อยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้ โดยนักเรียนก็สามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ตามต้องการ สามารถเลือกใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายตามระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยม คลิกที่แบนเนอร์ไปตามลิงก์ได้เลย         การประเมินผลด้วย"แฟ้มสะสมงาน" เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่เนื้อหาวิชาที่ครูสอน และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการสอนของครู และแฟ้มสะสมงานยังส่งอิทธิพลต่อทัศนคติที่ดีในการเรียนของน ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2560 19:05 โดย Dlit spm9
 • Google Apps for Ed ขออนุญาตนำความจาก Dr.Natchaphon มาขยายต่อ ความดังนี้ ครับ         แจ้งสมาชิกทุกท่านครับ โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้สมัครผูกโดเมนกับ Google Apps for Education โครงการเก่าปิดโครงการไปแล้ว ได้ประสานงานไปยังคุณเอ๋ ได้ความดังนี้ครับ     1.โรงเรียนมีโดเมนที่เป็น .ac.th     2.ให้ลงสมัครใน Google ( www.google.com/edu )     3.ติดต่อกับ Dotarai หรือโรงเรียนดำเนินการเอง เพื่อเปิดพอร์ตสื่อสารบางตัวให้ Google (วิธีการมีในคู่มือ เฟิร์ส จะช่วยได้ครับ)     4.รออีเมลจาก Google เพื่อให้ admin เข้าไปจัดการ ภายใน 30 วัน     5.เมื่อระบบเปิดหมดแล้ว ระบบจะเปลี่ยนให้เป็น Education ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บ  ได้เลยคร ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2560 00:29 โดย Dlit spm9
 • นิเทศ ติดตาม DLIT นครปฐม        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองได้สูงสุด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่แข็งแกร่งเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในอนาคต โดยมุ่งพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ นวัตกรรม และทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (DLIT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2559 18:57 โดย Dlit spm9
 • นิเทศ ติดตาม DLIT สุพรรณบุรี         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองได้สูงสุด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่แข็งแกร่งเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในอนาคต โดยมุ่งพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)         ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ นวัตกรรม และทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (DLIT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 04:31 โดย Dlit spm9
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/techn
19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีไทย

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/home/dlit-spm9

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/home/report

KRS คุณภาพการศึกษาทางไกล

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/texbook

Infographic
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 คลิก

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdf

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560-2564
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/45561-4327.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

https://hangouts.google.com/
DLIT-SPM9 Hangouts


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/e-book-spm9/home