กลุ่มอำนวยการ

http://www.spm38.go.th/home/images/files/20180620/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%A3.pdf
http://www.spm38.go.th/home/images/files/20180620/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


 
              http://www.kroobannok.com/  
http://www.kruwandee.com


          http://www.obecnews.net/admin/index.php      
http://www.kanzuksa.com/


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวประชาสัมพันธ์1