หน้าแรก

Chem Cu mobile Lab
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จัดกิจกรรม Chem Cu mobile Lab ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติการณ์เคมีให้กับนักเรียนที่เรียนวิชา EEC แผนเน้นวิศวะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิดีโอ YouTube