ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การเรียนรู้ตามโครงการ DLITหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       http://www.obec.go.th/

  http://www.chumkhor.ac.th/


 
ที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครอง ที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผล ที่สุดของทานคืออภัยทาน ที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข
--------------------------------
Cr. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

user73@spm18.go.th