Hodnocení TV, TVM, TVS, DTV, PTV 2018/19

Tělesná výchova

1. pololetí: třída  2.A, 3.A, 4.A, 4. B

2. pololetí: třída  


Otevře se vám excelový soubor, který má dvě záložky 
- Docházka a Výkony.

Z výkonů je nutné mít splněno 80% všech výkonů
Absence smí být nejvíce 30% (25% u 4. ročníků)

Jinak je nutné si absenci nahradit a
výkony doplnit k tomu určenému času po domluvě s učitelem

Podmínky klasifikace
Tělesná výchova s metodikou

1. pololetí: třída 2.B, 3.A, 4.B STV 

2. pololetí: třída
Metodika a didaktika TV

1. pololetí: třída  1.D, 1.E, 2.D, 2.E

2. pololetí: třída  1.D1.E2.D2.E

Otevře se vám excelový soubor,
který má dvě záložky
- DTV (Didaktika TV) a PTV (PraktikumTV).

Práce v hodině nejsou povinné,
testy, projekty a seminární práce povinné jsou.