Contact

Kernteam

Het onderzoeksproces wordt ontwerpen en begeleid door het kernteam. Dit kernteam bestaat uit:


Onderzoeksgroep en onderzoeksleiders
In elke speeltuin stellen we een gevarieerde groep van onderzoekers samen. Deze groep bestaat in elk geval uit twee kinderen en verder bijvoorbeeld een ouder, een vrijwilliger, een jeugdvrijwilliger, een sociaal ondernemer, relevante stakeholders & partners, een sociaal makelaar en eventueel een vertegenwoordiger van de Utrechtse Vastgoed Organisatie, een beleidsambtenaar en/of een projectmedewerker van het NUSO. Hieronder staan de gegevens van de onderzoeksleider per speeltuin.

Begeleidingscommissie
 • Jordan van Luxemburg
 • Kees Fortuin
 • Pascal van Wanrooy
 • Rick de Kogel
 • Pauline van der Loo

Experts betrokken bij het onderzoek
 • Rolf Oosterbaan, voormalig directeur NUSO. Kennis en advies over vormgeven van zelfbeheer, zelfbeheerprocessen initiëren en onderhouden. 
  Email adres: rolfoosterbaan@gmail.com
   telefoonnummer: 06-53229739  

 • Nathan Rozema, directeur Labyrinth ondrerzoek en advies. Kennis over financieringsmodellen en exploitatiebeheer voor speeltuinen in zelfbeheer.
  Email adres: n.rozema@labyrinthonderzoek.nl telefoonnummer: 06-55864606 

 • Pauline van der Loo, hoofd / teamleider programma Jantje beton. Kennis over speeltuinen: o.a. verzekeringen, onderhoud en verschillende bestuursvormen.

 • Janneke Baan, sociaal makelaar bij Me'kaar. Expertise in het samenbrengen van verschillende groepen en het mobiliseren en enthousiasmeren van vrijwilligers en ondernemers uit de buurt.
  Email adres: jannekebaan@mekaarutrecht.nl telefoonnummer: 06-34951041  

Opdrachtgever

De bestuurlijke opdrachtgever voor dit onderzoek is wethouder Everhardt (portefeuille Jeugd e.a). Afstemming vindt plaats met wethouder Jongerius (portefeuille Welzijn e.a.) en wethouder Jansen (portefeuille Vastgoed e.a.).
Ambtelijk opdrachtgever is Joke Brouwer. De projectleiding is belegd bij Rick de Kogel en Jorden van Luxemburg 


Comments