Planning en Agenda


In de periode september 2015 tot januari 2016 vindt er in opdracht van de gemeente in 20 speeltuinen een onderzoek plaats naar toekomstbestendig speeltuinwerk in Utrecht. 


Fase 1: Verkenning en voorbereiding In de eerste fase vindt een kort vooronderzoek plaats rondom de speeltuinen wat betreft de fysieke ruimten, sociale ruimte en financiële ruimte.


Fase 2: participatief actieonderzoek 

Per speeltuin wordt in 3 verschillende bijeenkomsten van 3 uur het speeltuinbeheer van de toekomst vormgegeven.


Wat houdt dit nou precies in? We gaan allereerst op zoek naar ‘Waar draait het om in de speeltuin?’. Dit zal per speeltuin verschillen, maar er zullen ook overeenkomsten zijn, zoals bijvoorbeeld veilig spelen. Hieruit zullen we ‘kwaliteitseisen’ opstellen die gelden voor de hele stad. Vervolgens zullen we een beheermodel opstellen voor de toekomst, voor zowel het sociale als technische beheer. We kijken wie of welke personen nu de beheerrol vervult en wat wenselijk is voor de toekomst. Hierin nemen we ook het hele financiële en juridische plaatje in mee. Als laatste bekijken we samen welke stedelijke ondersteuning nodig is in de stad en hoe dit het beste vorm gegeven kan worden.


Fase 3: presentatie en rapportage Begin februari 2016 presenteren we samen onze plannen aan de wethouder en gemeente raadsleden. In het voorjaar van 2016 neemt de gemeente vervolgens een besluit over het beheer van de speeltuinen na 2018.


Comments