Onderzoeksopbrengst

Dit participerend actieonderzoek maakt een ruimte in de stad waarin de mensen rondom speeltuinen – bezoekers, vrijwilligers èn professionals – met elkaar in contact komen, met elkaar in gesprek gaan, met elkaar onderzoek doen, met elkaar inzichten en modellen ontwikkelen en met elkaar stappen zetten richting een toekomstbestendig speeltuinwerk. Deze beweging in de speeltuingemeenschap is misschien wel het belangrijkste resultaat van dit onderzoek.

In januari 2016 is er een generiek beheermodel opgeleverd dat bestaat uit:


  • Generieke kwaliteitseisen, uitgewerkt naar concrete activiteiten, middelen, bezoekersbeleving en een (toekomstig) monitoringssysteem.

  • Een integraal beheermodel voor elk van de 20 speeltuinen voor het sociaal beheer, het technisch beheer en de exploitatie van de speeltuin - praktisch uitgewerkt naar activiteiten, taken, rollen, sturing, begroting en juridische structuur – dat gemaakt en (uit)gedragen wordt door de lokale speeltuingemeenschap (bezoekers, vrijwilligers en professionals).

  • Een reëel, direct praktisch uitvoerbaar transitiepad per speeltuin richting 2018, inclusief afspraken en contractering.

  • Een voorstel voor een ondersteunende (organisatie)structuur die

        o 'zich voegt’ in de ruimte tussen de lokale beheermogelijkheden en de generieke                        kwaliteitseisen,

        o die kennisuitwisseling tussen speeltuinen mogelijk maakt 

        die op basis van de kwaliteitseisen faciliteert, stuurt en monitort,

        o die optimaal gebruik maakt van (het gemak van) digitale middelen en

        o die optimaal gebruik maakt van de ondersteuningsmogelijkheden van het 
NUSO.

  • Een advies over hoe de gemeente het beheer van de speeltuinen na 2018 kan uitvragen en/of contracteren in de stad, o.a. in relatie tot de uitvraag sociaal makelaarschap, the Right to Challenge en het beleid op zelfbeheer.

Gedurende het onderzoeksproces is er in de werkplaatsen niet alleen kennis verzameld over hoe het zou kunnen, wat mogelijk is, is meteen al in actie en experiment doorgezet. Tijdens het onderzoeksproces zijn de eerste stappen op het transitiepad richting 2018 gezet. Een belangrijk resultaat is dat in elke speeltuin een beweging richting het nieuwe beheermodel in gang is gezet. 


Dit is de stadsbrede onderzoeksopbrengst. Op de slotbijeenkomst op 5 februari hebben we samen met alle onderzoekers en geïnteresseerden de laatste puntjes op de i gezet. Alle opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt.

OnderzoeksopbrengstIntegraal beheermodel voor sociaal en technisch beheer en exploitatie van de 20 speeltuinen na 2018, inclusief transitiepad richting 2018.

Beheermodellen definitief


Comments