Het onderzoek

In de periode september 2015 tot januari 2016 vindt er in opdracht van de gemeente in 20 speeltuinen een onderzoek plaats naar toekomstbestendig speeltuinwerk in Utrecht. Al spelend, lerend en experimenterend, onderzoeken we samen hoe de speeltuin nu gemaakt en beheerd wordt en wat daarin in de toekomst eenvoudiger, beter, mooier, goedkoper, leuker, gezamenlijker en slimmer zou kunnen. Participerend actieonderzoek

Het onderzoek is opgezet als een participerend actieonderzoek. Dit betekent dat we niet als afstandelijke onderzoekers naar de speeltuinen kijken, maar samen met alle betrokkenen rond de speeltuin op zoek gaan naar de best mogelijke toekomst van de speeltuinen. De bijeenkomsten vinden plaats in de speeltuin en zijn zo opgezet dat ieder

een (ongeacht achtergrond, positie, leeftijd of voorkennis) mee kan doen. Het woord ‘actie’ houdt in dat we ideeën en initiatieven waar mogelijk direct omzetten in actie!

Meedoen?

Wil jij meehelpen aan het vormen van de toekomst van jouw speeltuin en hier ook zelf actie in ondernemen? Meld je dan aan voor de onderzoeksgroep van jouw speeltuin bij desbetreffende onderzoeksleider. Zie contacten.
Onderzoeksontwerp

                    
Comments