Welkom bij Speciaal Centraal
Speciaal Centraal is een samenwerking tussen verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3 in de regio Midden Nederland. Door de invoering van Passend Onderwijs en de Kwaliteitswet (V)SO krijgen we als scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs met allerlei veranderingen te maken. Dit vraagt om nog meer en andere deskundigheid van medewerkers, schoolleiders en bestuurders in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Onze visie is dat we door met elkaar samen te werken kunnen we beter vorm geven aan onze eigen èn gezamenlijke ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.

De samenwerking wordt gezien als een spil in de kenniscirculatie. Speciaal Centraal dient voor samenwerkingspartners als orgaan voor (ongevraagd) advies, voor beantwoording van vragen, voor het uitvoeren van korte (incidentele) opdrachten en als afvaardiging naar landelijke bijeenkomsten over relevante onderwerpen.