základní informace

Speciálně pedagogické centrum (SPC) Poděbrady nabízí poradenskou, diagnostickou a metodickou podporu při výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, pedagogům a jiným odborným pracovníkům, veřejnosti. Veškeré služby jsou bezplatné, k návštěvě není potřeba doporučení, pracujeme s klienty od tří let.

ZMĚNA ADRESY: Náměstí TGM 1130/18, Poděbrady, vchod z boku OD Jiří - viz mapka doleNaše služby

  • komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika vč. zpracování odborných podkladů pro vzdělávání a podkladů pro posudková řízení 
  • speciálně pedagogické, psychologické a sociální poradenství 
  • poradenství a konzultace rodinám, školám, školským zařízením 
  • pomoc při integraci do mateřských, základních a středních škol běžného typu 
  • pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP) 
  • základní informace o možnosti využití dotykového tabletu typu iPad, individuální konzultace a podpora práce s iPadem pro vzdělávání a komunikaci ve školách i v rodině
  • logopedie, včetně alternativní komunikace
  • poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
  • fyzioterapie 
  • poradenská činnost k volbě povolání

Kontaktní informace

adresa pro korespondenci: Sídlo ředitelství
Speciální základní škola Poděbrady, příspěvková organizace
U Bažantnice 154, 290 01 Poděbrady 

datová schránka - 5idxfyx

detašované pracoviště: 
náměstí T.G. Masaryka,čp.1130/18, Poděbrady

telefon pro objednání: 

emailové kontakty: 
ředitelka: spc@spec-skola.cz
objednávání klientů: spc-kancelar@spec-skola.cz

Objednávat se můžete denně od 8 do 12.00 hod. na uvedeném telefonním čísle 

Jak se k nám dostanete