Thiết kế mẫu báo cáo

Phoebus cho phép bạn tự do thiết kế mẫu biểu mọi hóa đơn , chứng từ, ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi ... trong môi trường Excel
Bạn không cần phải là chuyên gia về Crystal report, Actuate report ... để có những báo cáo đẹp mắt, với đồ thị, hình ảnh , logo, bảng pivot ....

Mẫu báo cáo thiết kế trong Excel

 
 
 
 
 
 

Mẫu báo cáo với đồ thị

 

Kết quả trong Phoebus

Kết quả báo cáo với đồ thị

 

 
Comments