Sản phẩm‎ > ‎

Phân hệ quản trị nhân sự (HRM)

Tuyển dụng


 • Tiếp nhận các yêu cầu về nhân sự từ các phòng ban.
 • Người dự tuyển điền hồ sơ trực tiếp qua internet.
 • Tự động thống kê, phân tích, sắp xếp hồ sơ ứng viên.
 • Gợi ý các hồ sơ phù hợp.
 • Đặt lịch phỏng vấn. Gửi email hẹn phỏng vấn tự động.
 • Hỗ trợ phỏng vấn nhiều vòng, lưu trữ kết quả phỏng vấn qua từng vòng.
 • Tự động gửi email thông báo  trúng tuyển cho cá nhân ứng viên và phòng ban liên quan.Hồ sơ nhân viên

 • - Sơ yếu lý lịch đầy đủ, chi tiết 
 • - Thông tin làm việc tại Công ty (phòng ban, chức vụ…) 
 • - Bằng cấp 
 • - Quan hệ xã hội 
 • - Hồ sơ sức khỏe 
 • - Quá trình công tác 
 • - Thông tin đang nắm giữ tài sản của công ty


Hợp đồng lao động

 • - Hỗ trợ nhiều loại hình Hợp đồng khác nhau. 
 • - Hỗ trợ lập hợp đồng tự động theo bậc lương, ngạch lương. 
 • - Hỗ trợ lập các mức phụ cấp cố định hoặc biến động theo doanh số đi kèm trong hợp đồng. 
 • - Lưu giữ chi tiết quá trình thay đổi thông tin hợp đồng. 
 • - Thống kê, báo cáo thực tế lao động và tổng quỹ lương 
 • - Nhắc nhở thời hạn hợp đồng tự động qua email


Bảo hiểm
 •  Đáp ứng yêu cầu quản lý tăng giảm lao động và quản lý bảo hiểm của nhà nước. 
 •  Hỗ trợ lập các báo cáo báo hiểm tự động. 
 •  Hỗ trợ tính toán các khoản bảo hiểm bắt buộc, các khoản bảo hiểm chế độ..


Chấm công
 • - Hỗ trợ chấm công vân tay, chấm công tập trung hoặc tự chấm công qua internet.
 • - Hỗ trợ quy trình đề nghị và phê duyệt nghỉ phép qua internet.
 • - Hỗ trợ chuyên biệt các mô hình chấm công đặc thù theo ngành nghề.
 • - Thống kê, báo cáo thực trạng hoạt động của nhân sự thông qua dữ liệu chấm công.


Tính lương

 • - Bảng tính lương linh động 
 • - Tùy từng đặc thù doanh nghiệp sẽ áp dụng các bảng tính lương khác nhau (lương theo doanh số…) 
 • - Tính lương tự động vào cuối tháng. 
 • - Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ. 
 • - Hỗ trợ phân bổ lương, hạch toán lương trực tiếp sang kế toán. 
 • - In payslip tự động. 
 • - Gửi payslip qua email cho người lao động hàng loạt. 
 • - Ghi nhận, Thống kê, báo cáo chi phí lương và các chi phí liên quan nhân sự.


Đánh giá nhân viên

 • - Tư vấn quy trình đánh giá linh động 
 • - Nhân viên và đánh giá viên có thể thao tác thông qua internet trên các thiết bị di động 
 • - Hỗ trợ tất cả các loại form đánh giá 
 • - Kết quả đánh giá được lưu giữ chi tiết, sử dụng kết quả đánh giá cho các luồng công việc khácComments