Tài liệu liên kết

Tính năng tài liệu liên kết (Phoebus Document Link) cung cấp liên kết tức thời đến các tệp tin liên quan đến nghiệp vụ, hoặc một mẩu tin

Chỉ cần kéo và thả tệp tin vào nghiệp vụ, mẩu tin. Phoebus tự động tạo một bản sao chứng từ lên máy chủ và tạo liên kết giữa nghiệp vụ - chứng từ

Khi truy vấn tài khoản / nghiệp vụ bất kỳ, người sử dụng bấm vào nút Tài liệu để xem ngay bản copy các chứng từ liên kết với nghiệp vụ đó

Tất cả người sử dụng khác đều có thể theo liên kết để xem chứng từ gốc, ngay lập tức.
Liên kết hình ảnh Tài sản cố định/ hướng dẫn sử dụng vào mẩu tin Tài sản


Liên kết hóa đơn vào nhật ký sổ cái hoặc nghiệp vụ kho hoặc đơn mua hàngComments