Sản phẩm‎ > ‎

Soft

 

Bộ sản phẩm Phoebus
Phân hệ Quản lý - bảo trì thiết bị
Phoebus Preventive Maintenance

PHOEBUS PREVENTIVE MAINTENANCE-PHÂN HỆ BẢO TRÌ


 • Thông tin thiết bị.
 • Thiết lập chu kỳ bảo trì.
 • Tạo yêu cầu bảo trì.
 • Gửi email tự động nhắc lịch bảo trì.
 • Tổng hợp chi phí liên quan.
 • Kết hợp xuất kho vật tư sử dụng  trong công tác bảo trì.
 • Báo cáo linh hoạt theo nhu cầu quản lý: tổng hợp chi phí bảo trì, tình trạng của các thiết bị,..
 • Đính kèm bản scan biên bản liên quan.
                                                                                                                                                                                        https://sites.google.com/a/spc-technology.com/pbs/thong-bao/phoebuspreventivemaintenance-phanhebaotri 


           Phân hệ Kế toán sổ cái
        Phoebus Ledger Accounting

PHOEBUS LEDGER ACCOUNTING - KẾ TOÁN SỔ CÁI

 • Sổ tiền mặt, 
 • Sổ ngân hàng, hỗ trợ ngân hàng điện tử ebanking 
 • KT phải thu, 
 • KT phải trả, 
 • Sổ nhật ký chung. 
 • Tự động 
 • Phân tích đa chiều
 • Nhấp chuột xem chứng từ gốc
                                                                                                                                                                                         
 


     
Tổ chức quy trình công việc
        Phoebus WorkFlow

PHOEBUS WORKFLOW FRAMEWORK - CÔNG CỤ TỔ CHỨC QUY TRÌNH CÔNG VIỆC

Tại SPC Technology, chúng tôi tin rằng mỗi doanh nghiệp đều có những khác biệt và cần một quy trình riêng. Để vận dụng được hiệu quả, một quy trình (workflow) phải được tùy chỉnh tương ứng với các đặc thù của doanh nghiệp và đặc thù của ngành nghề.

Phoebus Workflow cho phép bạn:
 • Thiết kế form làm việc. Cài đặt tương tác form với CSDL
 • Cài đặt quy trình luân chuyển form theo sơ đồ nhân sự.
 • Cài đặt quy tắc luân chuyển form.
 • Thiết lập cảnh báo khi form được xử lý.

Hãy tự thiết kế và vận hành quy trình của mình với Phoebus WorkFlow Framework.       
                                                                                                                                                                                 
         Phân hệ Quản trị Nhân Lực
        Phoebus Human Resources

PHOEBUS HUMAN RESOURCES - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC


 • Thông tin nhân viên.
 • Hợp đồng lao động. 
 • Quản lý CVs (nhân viên - ứng viên)
 • Quản lý sự kiện
 • Quản lý tài sản theo nhân viên
 • Chấm công theo máy hoặc import từ form chấm công
 • Tính Lương dựa theo time-sheet
 • Sổ theo dõi lương - tải nhập qua sổ cái.
 • Nhấp chuột xem chứng từ gốc
                                                                                                                                                                                         


      Phân hệ Quản lý Trường Học
     Phoebus School Management
                    

PHOEBUS SCHOOL MANAGEMENT - QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

 • Quản lý thu chi trong trường học.
 • Lập phiếu thu.
 • Kết hợp chặt chẽ với kế toán sổ cái.
 • Quản lý học sinh.
 • Quản lý học phí, lệ phí.
 • Quản lý hàng hóa vật tư.
 • Truy vấn công nợ, liệt kê nhật ký.
 • Lập báo cáo quản trị về tài chính, học sinh dễ dàng.


                                                                                                                                                                                          

Phân hệ Quản lý quy trình Mua hàng
        Phoebus Purchase Order

PHOEBUS PURCHASE ORDER - QUẢN  LÝ QUY TRÌNH MUA HÀNG

 • Quy trình mua hàng đầy đủ từ PO-> GRN-> Invoice 
 • So khớp hóa đơn + nhận hàng + PO 
 • Tự động tạo nghiệp vụ nhập kho 
 • Tự động tạo bút toán sổ cái
                                                                                                                                                                                          


           Phân hệ Quản lý Kho
        Phoebus Inventory Control

PHOEBUS INVENTORY CONTROL - QUẢN LÝ KHO

                                                                                                                                                                                         


Phân hệ Quản lý Tài Sản Cố định
         Phoebus Fixed Asset

PHOEBUS FIXED ASSET REGISTRY - QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 • Quản lý danh mục TSCĐ theo nhiều tiêu chí tùy biến: nhóm tài sản, người sử dụng, nhóm ngân sách, nguồn kinh phí, người sử dụng
 • Nhật ký từng tài sản. Ghi nhận mọi lưu chuyển, thay đổi giá trị, người sử dụng..
 • Tự động khấu hao
 • Liên kết tài liệu kỹ thuật , hướng dẫn sử dụng TSCĐ.                                                                                                                                                                                          

    Phân hệ Quản lý Bất động sản
           Phoebus Real Estate

PHOEBUS REAL ESTATE - QUẢN LÝ BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 • Catalog bất động sản
 • Diện tích, tình trạng pháp lý, địa điểm, hình ảnh ...
 • Tích hợp bản đồ Google Maps
 • Theo dõi tiến trình bán hàng. Các sự kiện và nội dung đàm phán
 • Quản lý hợp đồng mua bán.
 • Quản lý công nợ trả theo từng đợt theo từng hợp đồng.
 • Kết nối phân hệ kế toán sổ cái.
 • Truy vấn và báo cáo tùy biến.
 • In brochure, giới thiệu sản phẩm ...
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  


   Phân hệ Quản lý Chi phí Dự Án
         Phoebus Project Cost

PHOEBUS PROJECT COST MNGMENT - QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN
 • Organization of the Cost Breakdown
 • Tool to control the Cost Plan for each summary level cost item of the Work Breakdown Structure (WBS)
 • Execution Plan, project milestones
 • Commitments and Value Of Work Done (VOWD)
 • Tracking Budget vs Commitment vs VOWD vs Payment<
 • Cost Reporting.                                                                                                                                                                                          

        Quản lý và In hóa đơn
         Phoebus  Invoice CE

PHOEBUS INVOICE CE - QUẢN LÝ VÀ IN HÓA ĐƠN

 • Cài đặt đơn giản. Chạy chương trình cài đặt và nhập hóa đơn ngay lập tức.
 • Giao diện thân thiện. Hỗ trợ nhập liệu nhanh. Tìm kiếm trong danh mục khách hàng, danh mục hàng hóa dễ dàng theo nhiều tiêu chí. 
 • Nhiều mẫu hóa đơn đẹp. Người sử dụng bình thường cũng có thể thiết kế và thay đổi mẫu hóa đơn dễ dàng trong Excel. Cho dù bạn dùng hóa đơn in sẵn hay hóa đơn tự in, Phoebus có thể in ra hóa đơn theo mẫu bạn muốn sau vài phút tinh chỉnh. 
 • Hỗ trợ in barcode trên hóa đơn. 
 • Hỗ trợ chữ ký điện tử. Xuất hóa đơn điện tử ngay từ chương trình.
 • Quản lý danh sách khách hàng theo nhiều tiêu chí : thị trường, thành phố, vùng, người bán hàng 
                                                                                                                                                                                          

           Add-in Phoebus XL
                Phoebus XL

PHOEBUS XL - ADD-IN TRUY VẤN TRỰC TUYẾN TRÊN EXCEL

 • Là module hoạt động trong MS Excel. Tương thích với các version 2000-XP-2003-2007-2010
 • Truy vấn dữ liệu thực tế (Real-time), Truy vấn  nuồn dữ liệu bất kỳ ngoài Phoebus. (External Data Source)
 • Truy vấn cùng lúc tới nhiều Database Server
 • Phân tích đa chiều
 • Phân tích bằng bảng trọng tâm (Pivot Table)
 • Linh động, tiện nghi, tùy biến
                                    
                                                                                                                                                                                          
              Quản lý hộ tịch
            chính phủ điện tử

PHOEBUS QUẢN LÝ HỘ TỊCH


 • Sử dụng thông qua trình duyệt internet, không cần cài đặt phần mềm
 • Thông tin hồ sơ đăng ký được tập hợp tức thì tại thời điểm
 • Quy trình phê duyệt điều chỉnh hồ sơ trực tuyến giảm thủ tục giấy tờ
 • Gợi ý các yêu cầu quy phạm pháp luật trong quá trình lập hồ sơ
 • Đính kèm các bản sao giấy tờ, tài liệu cần thiết cho hồ sơ hộ tịch

                 
https://sites.google.com/a/spc-technology.com/phoebus/store/quan_ly_ho_tich
   
        
                                           

Bài viết liên quan đến kỹ thuật

 • Sử dụng tham số L1 với Spread Gadget Sử dụng Excel gadget hoặc Spread Gadget cùng tham số L1 có 1 khác biệt : Excel Gadget sẽ tải lại trang mỗi khi chọn dữ liệu hoặc bỏ chọn dữ ...
  Được đăng 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn
 • Lệnh phoebus:// cho Spread Gadget Các lệnh phoebus:// thường dùng cho 1 trong 2 mục đích sau:1. Lựa chọn dữ liệu từ danh sách (lookup/lookupset/search)Ví dụ chọn từ hệ tài khoản ...
  Được đăng 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn
 • {Guide} Các hàm đọc số Khi thiết kế một số báo cáo, đặc biệt là các form in (phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi...), người sử dụng sẽ gặp vấn đề đọc các giá ...
  Được đăng 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn
 • {Guide} Các hàm kiểm tra ngày lễ/ngày làm việc/ngày cuối tuần Trong quá trình sử dụng Phoebus, đặc biệt là đối với phân hệ Quản lý nhân sự, thao tác viên có thể cần kiểm tra xem một ngày nào đó ...
  Được đăng 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn
 • {Guide} Dùng các hàm ngày tháng trong Spread Gadget Xuất hiện lần đầu tiên vào phiên bản 3.5.4.87, Spread gadget cung cấp thêm nhiều tính năng để tối ưu hóa hiệu quả của báo cáo. Bài ...
  Được đăng 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn
 • Làm quen với Spread Gadget Xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 21/12/2012. Spread Gadget mang đến cho các designer và consultant những ý tưởng hoàn toàn mới về cách "sử dụng Phoebus ...
  Được đăng 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn
Hiển thị bài đăng 1 - 6trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

 • STATEMENT OF EXPENDITURES (Oil&Gas) Download Report TemplateDownload QueryDownload result
  Được đăng 03:21, 1 thg 9, 2010 bởi Ngo Eric
 • Ủy nhiệm chi Tải về mẫu ủy nhiệm chi ở đây
  Được đăng 10:32, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric
 • Mẫu phiếu xuất kho Tải về mẫu phiếu xuất kho ở đây
  Được đăng 10:31, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric
 • Mẫu phiếu nhập kho Tải xuống mẫu phiếu nhập kho ở đây
  Được đăng 10:29, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric
 • Báo cáo liệt kê đơn mua hàng theo nhà cung cấp Mẫu báo cáo tải xuống ở đây
  Được đăng 10:25, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric
 • Mẫu phiếu nhập kho từ đơn mua hàng. Tải về mẫu phiếu nhập kho ở đây
  Được đăng 10:16, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric
 • Mẫu form in Purchase Order. Mẫu form in Purchase Order. Template tải về ở đây
  Được đăng 09:58, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric
 • Bảng cân đối Tài khoản ( cách không cần kết chuyển) Dùng mẫu này khi bạn không thực hiện kết chuyển các TK doanh thu/chi phí về 911.  Các thao tac tính toán kết chuyển thể hiện ở mức báo ...
  Được đăng 10:02, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric
 • Mẫu in nhãn Tài sản cố định Sử dụng chức năng SPLIT(data;3) để in các thẻ TSCĐ: 3 thẻ / dòng Download Template Download Query Designer Download Template Download Result
  Được đăng 03:47, 30 thg 3, 2010 bởi Ngo Eric
Hiển thị bài đăng 1 - 9trong tổng số 9. Xem nội dung khác »