Drogi Gościu

Jesteśmy szkołą dla wszystkich i wszyscy możemy ją współtworzyć, ponieważ jesteśmy mądrzy wspólną mądrością, a najwyższym dobrem jest drugi człowiek.Hymn Szkoły: "Biały Pasterz"

          


      Programy:Aktualności i ogłoszenia

 • Wyniki zbiórki makulatury W dniu 14.05.2015r. Rada Rodziców zbierała  makulaturę.Tym razem zebraliśmy 590 kg. Serdecznie dziękujmy wszyskim za każdy przyniesiony kilogram. Zachęcamy do dalszego zbierania.  kl. Ia  -  86 kg kl. Ib – 107 kg kl. II – 108 kg kl. III – 133 kg kl.IV – 45 kg kl V – 36 kg kl. Vi – 86 kgOgólnopolska akcjaMAKULATURA NA MISJEPOMAGAMY BUDOWAĆ STUDNIE W SUDANIE POŁUDNIOWYM
  Opublikowane: 21.05.2015, 09:26 przez: Ilona Pella-Bok
 • Finał Szachowej Ligi Szkolnej W Tar­no­gór­skim Cen­trum Kul­tury w dniu 14 maja 2015 r. odbył się fina­łowy tur­niej VIII edy­cji Sza­cho­wej Ligi Szkol­nej Szkół Powiatu Tar­no­gór­skiego .Orga­ni­za­to­rem całej edy­cji byli:UM Tar­now­skie Góry, UM Radzion­ków, Sta­ro­stwo Tar­no­gór­skie, Klub Sza­chowy Strzyb­ni­czanka, Cen­trum Kul­tury Karo­linka, MOSIR Radzion­ków, TCK Tar­now­skie Góry .W trze­cim tur­nieju zagrało 28 uczniów z 7 szkół . Cały cykl skła­dał się z 3 tur­nie­jów po 5 rund z cza­sem gry 15 minut na każ­dego zawod­nika. W kla­sy­fi­ka ...
  Opublikowane: 21.05.2015, 09:20 przez: Ilona Pella-Bok
 • "Tam gdzie spadają anioły..." 13 maja 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się II etap Powiatowego Konkursu Literackiego poświęconego twórczości Doroty Terakowskiej. Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Szkołę Podstawową w Tworogu w ramach Tygodnia Bibliotek. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością biografii pisarki oraz wiedzą na temat książki „Tam gdzie spadają anioły”. Naszą szkołę reprezentowali: Karol Lutostański, Julia Mundzik, Justyna Pasieka i Dawid Jaksa.Wyniki konkursu- w kategorii szkoły podstawowe:III miejsce zdobył - Dawid Jaksa Wyróżnienia otrzymali:  Karol Lutostański i Julia Mundzik.Gratulacje!Więcej zdjęć pod linkiem:http://www.gok-tworog.pl/8-dzialalnosc-biblioteczna/138-tam-gdzie-spadaja-aniolyźródło: GOK Tworogu
  Opublikowane: 20.05.2015, 07:27 przez: Ilona Pella-Bok
 • Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługę pobytu w ośrodku (nocleg i wyżywienie) uczestników wycieczki w Góry Stołowe w związku z Projektem "Eureka ja to wiem"; nr POKL.09.01.02-24-040/14  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX ; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Opublikowane: 14.05.2015, 11:48 przez: Ilona Pella-Bok
 • Wywiadówka Zapraszamy 19 maja 2015r o godz.17.00  na ostatnią już w tym roku szkolnym wywiadówkę.
  Opublikowane: 13.05.2015, 05:40 przez: Ilona Pella-Bok
 • Zbiórka makulatury Rada Rodziców organizuje zbiórkę makulatury w dniu 14.05.2015 r. od godziny 7.40 w budynku szkoły, obok świetlicy.  W ten sposób dalej pomagamy wybudować studnię w Sudanie. Z całego serca zachęcamy do włączenia się w tę akcję.Jednocześnie dziękujemy za zebrany już każdy kilogram makulatury.
  Opublikowane: 13.05.2015, 05:37 przez: Ilona Pella-Bok
 • Wycieczka klasy V w Góry Świętokrzyskie
  Opublikowane: 09.05.2015, 07:19 przez: Ilona Pella-Bok
Wyświetlanie postów 1 - 7 z 377. Zobacz więcej »

Boruszowice
Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boruszowicach
ul.Szkolna 2
42-690 Boruszowice

telefon: 32 284 78 44
fax:      32 284 78 44