ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


โรงเรียนสปาออฟสยามได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  จังหวัดปทุมธานี  
โดยมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ชื่อ  "ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติิ โรงเรียนสปาออฟสยาม"  เมื่อวันที่  21  มีนาคม   2557   
มี  นาวาอากาศเอกชัชวาลย์   ปะวรณา  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ ฯ
เปิดทดสอบ  ในสาขาอาชีพ     
1. พนักงานนวดไทย  ระดับ  1
2. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)  ระดับ  1
 
ภาพกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ณ  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  โรงเรียนสปา  ออฟ  สยาม

สาขาอาชีพ พนักงานนวดไทย ระดับ 1 วันที่ 30 กันยายน 2559

ดูอัลบั้มอื่นๆย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/spaofsiam/photos_albums