ลงทะเบียนเรียน

โรงเรียน สปาออฟสยาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มต้นจากการเปิดเป็นสถานความงามให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและขาวต่างชาติเป็นอย่างอย่างดี ทั้งในด้านของคุณภาพและบริการด้วยสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการลูกค้า และการได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาด้านผู้เชี่ยวชาญสปา เพื่อสุขภาพในโรงแรม รีสอร์ท และสปาต่างๆ ในแถบภาคใต้มามากว่า 15 ปี เราจึงอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ในสายงานสปาเพื่อสุขภาพให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสปา พนักงานในร้านสปา หน่วยงาน หรือองค์กร ต่างๆ ที่สนใจในสายงานที่ จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนสปาออฟสยามขึ้น เพื่อเป็นที่บ่มเพาะความรู้ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ให้ผู้ที่สนในได้มีความรู้ความสามารถในสายอาชีพสปาอย่างถ่อยแท้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงทั้งในและต่างประเทศ