โรงเรียน เหมือนกับ ร้านนวดที่เปิดสอนหรือไม่?

โพสต์3 พ.ค. 2558 21:50โดยโรงเรียน สปาออฟสยาม   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2558 21:04 ]
ไม่เหมือนกันค่ะ  โรงเรียนสปาออฟสยามเปิดสอนตามหลักสูตรสากลซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข  และมาตราฐานของกระทรวงแรงงาน  โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เรียนจบแล้วมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้  และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ค่ะ
Comments