จะมาเรียนต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง?

โพสต์3 พ.ค. 2558 21:43โดยโรงเรียน สปาออฟสยาม   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2558 21:09 ]
สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , รูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน  2  ใบ 

Comments