1.ไม่มีพื้นฐานการนวดมา  เรียนยากไหม?
  ตอบ  ไม่ยากค่ะ  คนที่ไม่มีพื้นฐานการนวดมาจะสามารถรับข้อมูลได้ง่าย  และเข้าใจง่ายค่ะ  เพราะทางโรงเรียนจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการนวดเบื้องต้นค่ะ


 2. ใบประกาศเราสามารถนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้หรือไม่
  ตอบ  ใบประกาศของโรงเรียนสปาออฟสยามสามารถนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้ค่ะ  โดยนำใบประกาศของโรงเรียนสปาออฟสยามไปยื่นเรื่องที่กงสุลเพื่อรับรองประทับตราในใบประกาศได้ค่ะ  ส่วนการนำไปใช้นั้นขึ้นอยู่กับกฏหมายของแต่ละประเทศนั้นๆ  ด้วยค่ะ


3. โรงเรียนสปาออฟสยามได้ส่งคนไปต่างประเทศหรือไม่  ?
 ตอบ  ไม่ได้ส่งค่ะ    จะเป็นลักษณะของการแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษามากกว่าค่ะ  


4. โรงเรียนเหมือนกับร้านนวดที่เปิดสอนหรือไม่?
 ตอบ  ไม่เหมือนกันค่ะ  โรงเรียนสปาออฟสยามเปิดสอนตามหลักสูตรสากลซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข  และมาตราฐานของกระทรวงแรงงาน  โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เรียนจบแล้วมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้  และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ค่ะ


5. เรียนแบบเร่งรัดจะได้ความรู่ไหม  ?
  ตอบ  ได้ค่ะ   เพราะเรามีหลักเสูตรมาตรฐานในการเรียนการสอนอยู่แล้วค่ะ  แต่การเรียนแบบเร่งรัดจะเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานการนวดมาบ้างแล้ว  และต้องการเรียนเพิ่มเติมแต่มีเวลาไม่มากค่ะ


6. เรียนแบบเร่งรัด ค่าเรียนจะลดลงไหม 
 ตอบ  แล้วแต่หลักสูตรที่เลือกเรียน การเรียนแบบเร่งรัดจะเป็นการเรียนแบบเข้มข้น เน้นการสอนปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้  ดังนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนักเรียนและโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆ  ด้วยค่ะ 


7. เราสามารถเริ่มเรียนได้เลยหรือไม่ ?
  ตอบ  สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีค่ะ  เราเปิดสอน  จันทร์ - เสาร์ (8.30 - 17.30) หยุดวันอาทิตย์ค่ะ  แต่หากนักเรียนมีความประสงค์จะเรียนในวันอาทิตย์   สามารถแจ้งกับเราได้ค่ะ  เพราะเราต้องการให้ผู้ที่มีงานประจำหรือนักศึกษาที่ไม่มีเวลาว่างในวันธรรมดาสามารถเรียนได้ในวันหยุดค่ะ


8. เราต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหม ?
  ตอบ  สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรมาตรฐานนักเรียนไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมค่ะ  อาทิ  ค่าอุปกรณ์ ,  ค่าหนังสือ , ค่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  , ค่าเสื้อผ้า  เป็นต้น  เรามีพร้อมให้นักเรียนสามารถเรียนได้เลยค่ะ  


9. อุปกรณ์ที่โรงเรียนแจกมีอะไรบ้าง?
  ตอบ  อุปกรณ์ทางโรงเรียนไม่ได้แจกค่ะ  แต่มีให้ใช้ฟรีในชั่วโมงการเรียนการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ  ส่วนที่มีแจกฟรีจะเป็นหนังสือ  หรือชีทเรียนค่ะ  และกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทเอสโอเอส บิวนิค เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ สปาให้กับโรงเรียนสปาออฟสยามค่ะ  จำนวน  1  ชุด  (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละเดือนค่ะ)


10. ผู้ที่ทำงานอยู่สามารถเรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ ได้ไหม ?
  ตอบ  สามารถเรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ ได้ค่ะ โดยนักเรียนจะต้องแจ้งความประสงค์ให้เรารับทราบก่อนค่ะ
  เพราะเราต้องการให้ผู้ที่มีงานประจำหรือนักศึกษาที่ไม่มีเวลาว่างในวันธรรมดาสามารถเรียนได้ในวันหยุดค่ะ


11. จำกัดอายุของผู้เรียนไหม ?
  ตอบ  ผู้เรียนต้องมีอายุตั้งแต่  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะ  ไม่จำกัดเพศ


12. จะมาเรียนต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง  ?
  ตอบ  สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , รูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน  3  ใบ


13. เรียนหลักสูตรนวดสปาแบบเร่งรัด  3  วัน  เรียนไปแล้วสามารถนวดได้จริงหรือไม่  ?
  ตอบ  นวดได้จริงค่ะ  ในการเรียนการสอนของเราครูผู้สอนจะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกับหุ่นคนจริงๆ ซึ่งในระยะเวลา 3 วัน นักเรียนสามารถทำได้แน่นอน  และหลังจากเรียนจบแล้ว นักเรียนจะต้องไปทำการฝึกฝนต่อด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความชำนาญค่ะ