Plan zajęć

  l.p. 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

   1.

 

 

 

 

 

   2.

1J

 

 

 

   3.

1A1G2G1D1I

   4.

1C1B1E2E1H

   5.

2H/2F2C1F2B2A

   6.

3C/G/F
(Sikorskiego)
2D3A/I/H
(Sikorskiego)
2B/IND

4A/IND

   7.

3E/B
(Sikorskiego)