Gimnastyka korekcyjna


Gimnastyka korekcyjna jako specyficzna forma ćwiczeń fizycznych, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym korekcji wad postawy, odbywa się w naszej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt służący do ćwiczeń i zabawy. Zajęcia odbywają się pod czułym okiem specjalisty rehabilitacji leczniczej mgr Wandy Podgórskiej.
Celem nadrzędnym zajęć jest bezpieczeństwo ćwiczących podczas lekcji. Wszystkie ćwiczenia uczniowie wykonują pod stałą kontrolą nauczyciela. Podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadząca kładzie duży nacisk na wpajanie dzieciom potrzeby ruchu oraz zdrowych nawyków ruchowych.

Uczniowie mają do dyspozycji kolorowe piłki rehabilitacyjne, woreczki, gumy gimnastyczne, drążek, jeżyki, poduszki pneumatyczne. Rozciągają i wzmacniają mięśnie przy drabinkach oraz na przyrządach specjalistycznych takich jak: wyciąg grawitacyjny "Pająk", przyrząd do wzmacniania grzbietu "Konik", twister "Donald", elongator "Bocian", ławeczka symetryzująca. Uczą się autokorekcji i obserwują wyniki swojej pracy w lustrze uchylnym 
z siatką posturograficzną.
Profesjonalne prowadzenie zajęć przez wprowadzenie wszechstronnych ćwiczeń i ich odpowiedni dobór oraz nieustające dbanie o bezpieczeństwo i higienę podczas zajęć ma ogromny wpływ na zwiększanie się świadomości młodych uczniów na temat zdrowia.