Praktyki pedagogiczne

Koordynatorem praktyk studenckich na terenie szkoły jest wicedyrektor szkoły Katarzyna Szewczyk
adres mailowy: k.szewczyk@sp5piaseczno.pl


Dokumenty potrzebne do odbycia praktyk