Projekty‎ > ‎2015/2016‎ > ‎

Twoje dane - Twoja sprawaHarmonogram na rok szkolny 2015/2016

HARMONOGRAM  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa" 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. K. K. Baczyńskiego w Piasecznie

                             

Termin

Działanie

Odpowiedzialny

wrzesień/ październik

Zgłoszenie do Programu

Edukacyjnego  „Twoje dane – Twoja sprawa"

Dyrektor szkoły

Edyta Pyszyńska

 

 

 

listopad

Szkolenie GIODO w zakresie prowadzenia lekcji z ochrony danych osobowych i realizacji programu

 

Promocja Programu na szkolnej stronie internetowej

Koordynator projektu

Anna Małecka

 

 

Koordynator projektu

Anna Małecka

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień/ kwiecień

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych, zajęć komputerowych z ochrony danych osobowych w klasach III i IV-VI

 

Konkurs plastyczny „Chroń siebie i swoje dane osobowe” 

 

Gazetki tematyczne

 

 

Spotkanie z rodzicami – prelekcja na temat ochrony danych osobowych i zagrożeń w sieci

 

Dzień Ochrony Danych Osobowych

wychowawcy klas,

nauczyciele zajęć komputerowych

 

 D. Pora-Żurawska

A. Małecka

Koordynator projektu

 

Koordynator projektu

A. Małecka, T. Sadowska

specjaliści

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Koordynator projektu

Anna Małecka kl. 5a

kwiecień

Podsumowanie Programu w szkole

Koordynator projektu

maj

Wysłanie sprawozdania do GIODO

Koordynator projektu

 Harmonogram opracował koordynator projektu:  Anna Małecka 

      


Dokumentacja działań:

Dzień Ochrony Danych Osobowych – Twoje dane – twoja sprawa – 28 stycznia 2016 roku

Dzień Bezpiecznego Internetu - 10 lutego 2016 roku

 


Tablica na dolnym korytarzu.


Gazetka związana z Dniem Bezpiecznego Internetu


Tablica informacyjna dla rodziców


Tablica informacyjna specjalistów


Tablica Samorządu Uczniowskiego

      

      

Wyświetlanie filmów na długich przerwach na górnym korytarzu– Owce w sieci

                                                                          

Raport z realizacji VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

„Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych
- inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Rok szkolny 2015/2016

Jednostka realizująca Program (pełna nazwa i adres)

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

05-500 Piaseczno, ul. Szkolna 14

 

Liczba uczniów objętych Programem

605

Liczba godzin lekcyjnych dot. ochrony danych osobowych, które były przeprowadzone w placówce

 

117

Przedmioty, na których Program był realizowany

 

Zajęcia komputerowe, godziny wychowawcze

Liczba nauczycieli zaangażowanych w Program/prowadzących zajęcia

3

Liczba nauczycieli, którzy wzięli udział w spotkaniach/szkoleniach nt. ochrony danych osobowych i Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

2

Liczba uczniów, którzy brali udział w Państwa działaniach z innych placówek

0

Adres strony internetowej, na której zamieszczane są informacje dotyczące realizacji Programu

sp5piaseczno.pl

Zrealizowane działania:

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych zagadnieniom ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z internetu.

Przygotowanie gazetek tematycznie związanych z Dniem Ochrony Danych Osobowych i Dniem Bezpiecznego Internetu.

Przeprowadzenie zajęć w klasach 4 – realizacja programu bezpieczeństwu dzieci w sieci – 3…2…1…Internet!. Zapoznanie uczniów ze stroną sieciaki.pl.

Przeprowadzenie w klasach 5 i 6 zajęć poświęconych ochronie danych i bezpieczeństwu w sieci. Wykorzystanie filmów – Gdzie jest Mimi?, Lekcja bezpieczeństwa.

Dzień Bezpiecznego Internetu – zorganizowanie pokazu filmów na długich przerwach dotyczącego ochrony danych i bezpieczeństwa w sieci – Owce w sieci.

Przeprowadzenie konkursu plastycznego – Chroń siebie i swoje dane.

Zorganizowanie zebrania z rodzicami w klasie 5 – niewłaściwe korzystanie uczniów z portali społecznościowych.

 

Uwagi do Programu/ wnioski z realizacji Programu:

 

Program jest potrzebny dla uczniów szkoły podstawowej. Należy go kontynuować w kolejnych latach. Uczniowie coraz chętniej korzystają z nowych technologii. Są nieświadomi zagrożeń. Często wykorzystują internet do wyrażania negatywnych opinii o swoich kolegach. Łamią prawo, nie zdając sobie z tego sprawy.

Pomoc ze strony organizatorów programu jest wystarczająca. Bardziej brakuje czasu na realizację tematyki tych zajęć z uczniami. Szkoła przepełniona jest różnymi programami i konkursami. Uczniowie nie zawsze chcą i angażują się w sprawy ochrony danych osobowych       i bezpieczeństwa w sieci. Nagminnie uczniowie i rodzice łamią prawo poprzez korzystanie przez uczniów klas 1-3 i starszych z portalu facebook.pl, na którym mogą być zalogowane osoby powyżej 13-roku życia.