Projekty‎ > ‎2015/2016‎ > ‎

Chronimy Dzieci

Chronimy Dzieci - program profilaktyki przemocy wobec dzieci

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że: 

·         placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

·         placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka

·         placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu

·         placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu

·         pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

·         pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować

·         placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą". 

Partnerem programu jest Fundacja Orange. 

Realizację programu wspiera Urząd m.st. Warszawy.

    

Gdy wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone zadzwoń!

 

  • Fundacja Dzieci Niczyje 22 616-19-69
  • Centrum Interwencyjnego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 22 626-94-19
  • Rzecznik Praw Dziecka 22 696-55-42
  • Warszawska "Niebieska Linia" 22 668-70-00

 

  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 22 826-10-16
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

 

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

10 kroków ku temu by stać się lepszym rodzicem

Prawa dziecka

Przemoc w rodzinie

Apel do Rodziców

 

Pliki do pobrania