Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 3G‎ > ‎

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

KLASOWY PROGRAM WYCHOWAWCZY

Cel - promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zadanie: kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku: 

 • zajęcia wychowania fizycznego;
 • zajęcia na basenie;
 • spacery i wycieczki;
 • gimnastyka korekcyjna;
 • spotkania z pielęgniarką szkolną;
 • akcje "Mleko w szkole", "Warzywa w szkole";
 • Dzień sportu; 

Zadanie: kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób:

 • rozmawiamy o poważnych sprawach - na podstawie tekstów literackich uświadamianie uczniów co to są nałogi oraz w jaki sposób zagrażają naszemu zdrowiu; 
 • jak żyć w świecie mediów? - uczniowie poznają wpływ współczesnych mediów na zdrowie człowieka; 

Cel - kształtowanie właściwych postaw i zachowań tj. asertywność, tolerancja, akceptacja w różnych sytuacjach społecznych.

Zadanie: rozwijanie zachowań asertywnych i tolerancji:

 • jak przeciwstawiać się przemocy? - rozmowy na temat radzenia sobie z dręczycielami;
 • Dzień tolerancji - udział uczniów w szkolnym happeningu, wykonanie plakatów;
 • bajki i baśnie z różnych kontynentów - wskazywanie uczniom organizacji, które pomagają dzieciom;

Cel: kształtowanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

Zadanie: rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów biblioteki  

 • spotkania z lekturą;
 • Polacy, którzy rozsławili Polskę - szukanie informacji o polskich noblistach;
 • co się składa na pogodę? 
    • Zadanie: 

      rozszerzanie wiedzy o otaczającym świecie:
       • podróże po krajach Unii Europejskiej.