Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 2A‎ > ‎

Zajęcia dodatkowe

Poniżej zamieszczam grafik zajęć dodatkowych wraz z opisem ich charakterystyki.
Kwestionariusze oraz szczegółowy regulamin otrzymacie Państwo w najbliższym tygodniu.
Zajęcia rozpoczynają się 14.09.2015r.


NAZWA ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

SALA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

Łamigłówki mądrej główki

poniedziałek

12.20 – 13.05

11

Ewa Chałupka

Kółko przyrodnicze Cztery Pory Roku

poniedziałek

12.20 – 13.05

16

Renata Mirosław

Sprawne rączki

poniedziałek

12.20 – 13.05

14

Ewa Wars

Młody Pitagoras

wtorek

11.15 – 12.00

14

Jolanta Sierkowska

Zajęcia  wyrównawcze j. angielski

wtorek

11.15-12.00

 

Agnieszka Kanabus

Młody Pitagoras

wtorek

12.20-13.05

 

Katarzyna Szawczyk

Łamigłówki mądrej główki

środa

11.15 – 12.00

11

Ewa Chałupka

Zajęcia wyrównawcze

środa

12.20-13.05

14

Małgorzata Drabek-Rogowska

Klub Młodego Artysty

środa

12.20 – 13.05

Korytarz

Jolanta Sierkowska

Młody Pitagoras

środa

11.15 – 12.00

16

Renata Mirosław

Zajęcia wyrównawcze

czwartek

11.15-12.00

11

Natalia Korzeb

Zajęcia wyrównawcze j. angielski

czwartek

11.15-12.00

 

Agnieszka Kanabus

Klub Młodego Artysty

czwartek

12.20-13.05

Korytarz

Małgorzata Drabek-Rogowska

Sprawne rączki

czwartek

12.20-13.05

 

Katarzyna Szewczyk

Kółko przyrodnicze Cztery Pory Roku

piątek

12.20-13.05

11

Natalia Korzeb

Sprawne rączki

piątek

12.20-13.05

 

Ewa Wars

 

Zajęcia wyrównawcze- zajęcia dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Na zajęcia uczęszczają dzieci wskazane przez nauczyciela- wychowawcę oraz uczniowie, którzy mają zalecenie uczęszczania na tego typu zajęcia zawarte w opinii lub orzeczeniu z PPP.

Łamigłówki mądrej główki – gry edukacyjne (prowadzenie Ewa Chałupka)  są zajęciami rozwijającymi twórcze myślenie uczniów. Przeznaczone są dla  uczniów,  którzy chcą się rozwijać, pogłębiać swoje wiadomości, umiejętności. Na zajęciach będą stwarzane sytuacje  doskonalące pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia, a także działania.

Klub Młodego Artysty- prowadzenie J. Sierkowska, M. Drabek-Rogowska. Zajęcia integrują w sobie różne dziedziny sztuki: muzyki, malarstwa i teatru. Stwarzają dzieciom możliwości do spontanicznej - odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, plastycznej i ruchowej.   W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się min.  z fragmentami utworów literackich- nauczą się aktywnie słuchać oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę. Dzieci będą miały okazję obcować ze sztuką wyższą i rozwijać swoją kreatywność.

Zajęcia Sprawne rączki – prowadzenie  Katarzyna Szewczyk
Głównym założeniem zajęć dla jest rozwój kreatywnego myślenia i zdolności manualnych. Zainteresowanie dzieci sztuką i sposobem wyrażania siebie poprzez działania plastyczne będzie jednym z elementów kółka plastycznego. Zajęcia mają na celu również uwrażliwienie dzieci na estetykę, dostrzeganie piękna w otaczających ich przedmiotach a także ukazać sposoby na wykorzystanie nietypowych materiałów które mogą stać się środkami artystycznego wyrazu.

Zajęcia Młody Pitagoras – prowadzenie  Katarzyna Szewczyk.                                                                            
Głównym założeniem zajęć jest rozwijanie u dzieci zainteresowań matematycznych oraz wzbogacanie logicznego i kreatywnego myślenia. Zajęcia mają także służyć opanowaniu przez ucznia umiejętności takich jak zapis zadań i problemów, opanowania sprawności liczenia, konstruowania schematów rozumowania, praktycznego zastosowania wiedzy, abstrakcyjnego myślenia oraz umiejętności uogólniania.

Kółko przyrodnicze Cztery Pory Roku – prowadzenie Natalia Korzeb to zajęcia z tematyki przyrodniczej. Na zajęciach wykorzystywane będą również elementy z dziedziny biologii (zwierzęta, rośliny), fizyki (zjawiska atmosferyczne), geografii oraz plastyki. Głównym zadaniem tych zajęć jest rozbudzenie w uczniu zainteresowania otaczającym nas światem oraz umiejętności prawidłowego funkcjonowania  w nim.

Kółko przyrodnicze  Cztery Pory Roku – prowadzenie Renata Mirosław. Na tych zajęciach dzieci zapoznają się z ciekawostkami przyrodniczymi z życia człowieka, roślin i zwierząt. Dzieci zapoznają się z prawami przyrody poprzez obserwację i doświadczenia. W ramach zajęć organizowane są wyjścia i wycieczki edukacyjne.

Kółko Młody Pitagoras – prowadzenie Renata Mirosław - Poprzez prace na tych zajęciach dzieci rozwijają zainteresowanie edukacją matematyczną, zdolność analizy i syntezy zadań, oraz zdolność logicznego myślenia. Celem zajęć jest też pokazanie uczniom, że matematyka może być też zabawą.

Kółko Młody Pitagoras  prowadzenie Jolanta Sierkowska -zajęcia skierowane są do uczniów, chcących poszerzać swoje matematyczne zainteresowania. Na zajęciach uczniowie będą mogli poznać pojęcia oraz rozwiązywać zadania wykraczające poza program klasy II.